قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران و اعلام تأسیس «صندوق ترمیم خسارات دوران انقلاب»

اهم پیام:

‏‏شما می دانید که در انقلاب عظیم ـ که بحمدالله به پیروزی رسید و امید است به‏‎ ‎‏پیروزی نهایی برسد ـ چه خسارتهای بزرگ از طرف دستگاه جبار به مردم مسلمان و‏‎ ‎‏برادران و هموطنان شما وارد شده است؛ خساراتی که ما و دولت نمی توانیم جبران کنیم،‏‎ ‎‏و من کراراً تذکر دادم که این خسارات را باید خسارات جنگزدگی نامید، با کمک تمام‏‎ ‎‏قشرهای ملت بزرگ باید جبران کرد. و لهذا به منظور کمک به ترمیم ضایعات و جبران‏‎ ‎‏خسارات وارده به خانه ها و مستغلات و فروشگاهها و دارایی مردم در نقاط کشور، که در‏‎ ‎‏اثر حملات و خرابیهای دشمن در دوران انقلاب، دچار ویرانی و غارت و حریق‏‎ ‎‏شده اند، سازمانی مردمی به نام «صندوق ملی ترمیم خسارات دوران انقلاب»، به شمارۀ‏‎ ‎‏200 بانک ملی، در کلیۀ شعب تأسیس و به ثبت رسیده، امید است بودجۀ این صندوق به‏‎ ‎‏همت والای خواهران و برادران عزیزم و کمک دولت تأمین شود؛ که با نظارت هیأتی از‏‎ ‎‏معتمدین هر محل و ناحیه، با کمک دولت، با دادن وام بدون بهره و جبران خسارات ـ‏‎ ‎‏بلاعوض ـ از محل صندوق انجام گیرد.‏

.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۶۱ - ۲۶۲

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به علما و روحانیون قزوین درباره پرهیز از تفرقه

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏‏‏خدمت حضرات آقایان علمای اعلام و حجج اسلام شهرستان قزوین ـ دامت برکاتهم‏

‏‏امید است وجود محترم آقایان از بلیات محفوظ، و به انجام وظایف الهی موفق و‏‎ ‎‏منصور باشید. آنچه که لازم به تذکر است و خود آقایان محترم نیز توجه دارند، این‏‎ ‎‏مطلب است که باید در این موقعیت حساس سعی شود از هرگونه اختلاف و تفرقه پرهیز‏‎ ‎‏گردد، و وحدت کلمه و اتحاد، به هر نحو که مقدور است، حفظ شود. و برای انجام کارها‏‎ ‎‏هیأتی را انتخاب فرموده، و کارها از طریق هیأت مذکور انجام پذیرد. لازم است جناب‏‎ ‎‏حجت الاسلام آقای باریک بین، یکی از اعضای آن هیأت باشد. از خدای تعالی ادامۀ‏‎ ‎‏توفیقات همگان را در راه ترویج شریعت مقدسه خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و‏‎ ‎‏برکاته.‏‏‏

روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۶۳

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای علی قدوسی به سمت دادستان کل انقلاب

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۶۴

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب دادستان جدید و تشکر از زحمات آقای مهدی هادوی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۶۵

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای سید مهدی یثربی به سمت امام جمعه کاشان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۶۶

***

 

جماران، ۱۳۵۹_ پیام رادیو ـ تلویزیونی به ملت ایران در روز قدس (مبارزه با اشغالگران قدس)

اهم پیام:

روز قدس را باید مسلمانها زنده نگه دارند. من کراراً راجع به طمعهای اسرائیل تنبّه‏‎ ‎‏داده ام که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به آن زمینهایی که غصب کرده است. حالا‏‎ ‎‏دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از امریکا و‏‎ ‎‏از طرفدارهای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک‏‎ ‎‏شعرهای غیر موزون است و لهذا، می بینید که انکار می کنند و اسرائیل هیچ اعتنا نمی کند.‏‎ ‎‏تنبّه می دهند، اسرائیل آنها را محکوم می کند. این برای آن است که مسئله، مسئلۀ جدّی‏‎ ‎‏نیست. اینطور نیست که امریکا جدّاً مخالف باشد با اینکه پایتخت اسرائیل در قدس باشد‏‎ ‎‏و مع ذلک اسرائیل بتواند یک همچو کاری بکند.

مجلس باید به تمام قوّه ای که دارد و قوّۀ او از همه قوّه ها بالاتر است ـ وتمام مسلمین‏‎ ‎‏واجب است بر آنها که پشتیبانی کنند از دولت و از ملت و از مجلس بالخصوص ـ باید با‏‎ ‎‏تمام معنا کوشش کند که افرادی که سر کار می آیند، نخست وزیر، سایر وزرا و سایر‏‎ ‎‏کسانی که کارهای مهم را دارند، از اشخاص مسلمان ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏ متعهد، متوجه به کارهایی‏‎ ‎‏که در دنیا می شود، مدبّر، لکن متعهد به اسلام، متعهد به مکتب.‏

ما باید جدیّت کنیم که اسرائیل را برانیم از این زمینهای اعراب، نه اینکه بگوییم در‏‎ ‎‏بیت المقدس ‏‏[‏‏پایتخت‏‏]‏‏ را قرار نده. خیر و نباید گول بخوریم از امریکا و از این مجالسی‏‎ ‎‏که درست کرده اند و تعزیه گردانی می کنند برای خوردن ما، از آنها گول بخوریم. هر کس‏‎ ‎‏باید خودش قیام ‏‏[‏‏کند‏‏]‏‏، مسلمین باید خودشان قیام کنند در مقابل اینها. دنبال این نباشند‏‎ ‎‏که دولتهایشان یک کاری بکنند. دولتها کاری نمی کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۷۲ - ۸۲

***

جماران، ۱۳۶۳_ نامه به آقای میر حسین موسوی (انتقال بخشی ازاموال بنیاد مستضعفان به مؤسسات دیگر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴

***

. انتهای پیام /*