قم، ۱۳۵۸_ پیام به مسلمین ایران و جهان درباره انتخاب «روز قدس»

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم، که اکنون این‏‎ ‎‏روزها به حملات وحشیانۀ خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است، و‏‎ ‎‏بویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی، پیاپی خانه و کاشانۀ ایشان را‏‎ ‎‏بمباران می کند.‏

‏‏ من از عموم مسلمانان جهان و دولتهای اسلامی می خواهم که برای کوتاه کردن دست‏‎ ‎‏این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند. و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می کنم‏‎ ‎‏آخرین جمعۀ ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می تواند تعیین کنندۀ سرنوشت‏‎ ‎‏مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان «روز قدس» انتخاب، و طی مراسمی همبستگی‏‎ ‎‏بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند. از خداوند‏‎ ‎‏متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۶۷

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان صدا و سیما (رسالت و جایگاه صدا و سیما)

اهم بیانات:

امروز این رسانه ها طوری هست که همه کس به آن گوش می کند و در‏‎ ‎‏خارج هم منعکس تا یک حدودی می شود. و مسئله بسیار حساس است. و شما می دانید‏‎ ‎‏که دشمنهای اسلام چون منافع شخصی خودشان را خیال ‏‏[‏‏می‏‏]‏‏کنند که از بین رفته است ـ‏‎ ‎‏و از بین رفته ـ واقعاً همه با این دستگاه و همۀ دستگاههای دولتی و دستگاههای اسلامی‏‎ ‎‏مخالفند. و ما باید کوشش کنیم که در مقابل اینهمه تبلیغاتی که هر روز دارد می شود، آن‏‎ ‎‏هم تبلیغات بسیار بد، که اگر یک نفر عاقل درست نگاه کند می فهمد که این تبلیغات چه‏‎ ‎‏جور تبلیغاتی هستند و دروغ بودنش را ما که در این محیط هستیم می دانیم، لکن خوب،‏‎ ‎‏ممکن است در جاهایی اشخاصی، افرادی باشند، بی اطلاع باشند و گمان کنند که واقعاً‏‎ ‎‏یک همچو مسائلی می گذرد.

‏‏آن وقت این انقلاب، یک خصوصیتی دارد و آن اینکه «انقلاب اسلامی» است و‏‎ ‎‏همۀ جناحها ـ الاّ کمی ـ با این جهت اسلامی اش مخالفند، حتی اشخاصی که در ایران‏‎ ‎‏بودند و آن گروههایی که بودند و اینها، حتی اینها هم از اسم «اسلام» می ترسند و اگر اسم‏‎ ‎‏«اسلام» را ببرند، اسلام را به یک جور دیگری در پیش خودشان تعبیر می کنند، «اسلام‏‎ ‎‏راستین» اسمش را می گذارند، که ایران اسلام ندارد، ما باید بیاییم اسلام راستین را چه‏‎ ‎ ‎‏بکنیم! آن وقت در ضمن اینکه اسلام راستین را می خواهند چه بکنند، این آدمکشی ها و‏‎ ‎‏این بساط را، همه را آنها راه می اندازند به اسم «اسلام راستین».‏

‏‏از اول من گفته ام که ما به شرط اینکه پیروز بشویم در میدان نیامده ایم. ما برای ادای‏‎ ‎‏یک وظیفۀ اسلامی، وجدانی، ملی وارد شده ایم در این میدان و همۀ ملت ایران که وارد‏‎ ‎‏شده اند در این میدان و الآن بحمدالله ، همه وارد هستند، توجه دارند و فهمیده اند که این‏‎ ‎‏گروههای مخالف، یا این قدرتهای مخالف چه دردی دارند. ما می دانیم که آنها دردشان‏‎ ‎‏به این چیزها دوا نمی شود و دیگر هم مأیوس ان شاءالله ، باید بشوند. و ما ان شاءالله ،‏‎ ‎‏امیدواریم که در همۀ ابعاد این جمهوری، پیروز باشیم و جنگمان هم ان شاءالله ، زودتر‏‎ ‎‏تمام بشود. و شما و همه می دانند که ما اهل جنگ نیستیم که بخواهیم برویم یک کشوری‏‎ ‎‏را بگیریم یا کشورگشایی بکنیم. ما دنبال این هستیم که دنیا در صلح و آرامش باشد.‏‎ ‎‏اسلام از اول دارای یک همچو مقصدی بوده و خصوصاً در بین مؤمنین، در بین‏‎ ‎‏مسلمین، اخوّت را سفارش فرموده است،

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۰۲ - ۴۰۷

***

جماران، ۱۳۶۵_ پیام به مردم و زائران بیت الله الحرام به مناسبت ایام حج (مهجوریت حج ابراهیمی)

اهم پیام:

ستایش و نیایش مخصوص ذات مقدسی است که با عنایات خاص خود و‏‎ ‎‏فروفرستادن وحی بر انبیای عظام، از آدم صفی الله تا محمد حبیب الله ـ علیهم صلوات الله ‏‎ ‎‏و سلم ـ راه و روش چگونه زیستن و برای چه آفریده شدن و مقصد آفرینش را بر جامعۀ‏‎ ‎‏بشری آموخت.

«حج ابراهیمی محمدی» ـ صلی الله ‏‎ ‎‏علیهما و آلهما ـ سالهاست غریب و مهجور است، هم از جهات معنوی و عرفانی و هم از‏‎ ‎‏جهات سیاسی و اجتماعی. و حجاج عزیز تمامی کشورهای اسلامی باید بیت خدا را در‏‎ ‎‏همۀ ابعادش از این غربت درآورند، اسرار عرفانی و معنوی اش به عهدۀ عرفای غیر‏‎ ‎‏محجوب. و ما اینک با بعد سیاسی و اجتماعی آن سر و کار داریم که باید گفت فرسنگها‏‎ ‎‏از آن دوریم. ما مأمور به جبران مافات هستیم. این کنگرۀ سراپا سیاست که به دعوت‏‎ ‎‏ابراهیم و محمد ـ صلی الله علیهما و آلهماـ بر پا می شود و از هر گوشۀ دنیا و از هر فَجِّ‏‎ عمیق در آن اجتماع می کنند، برای منافع «ناس» است و قیام به قسط است‏‎ و در ادامۀ‏‎ ‎‏بت شکنیهای ابراهیم و محمد است و طاغوت شکنیها و فرعون زدودنهای موسی است.‏‎ ‎‏و کدام بت به پایۀ شیطان بزرگ و بتها و طاغوتهای جهانخوار می رسد که همۀ مستضعفان‏‎ ‎‏جهان را به سجدۀ خود و ستایش خویش فرا خوانند و همۀ بندگان آزاد خدای تعالی را‏‎ ‎‏بندۀ فرمانبردار خویش دانند؟‏

در فریضۀ حج که لبیک به حق است و هجرت به سوی حق تعالی به برکت ابراهیم و‏‎ ‎‏محمد است، مقام «نه» بر همۀ بتها و طاغوتهاست و شیطانها و شیطان زاده هاست. و کدام‏‎ ‎‏بت از شیطان بزرگ امریکای جهانخوار و شوروی ملحد متجاوز بزرگتر و کدام طاغوت‏‎ ‎‏و طاغوتچه از طاغوتهای زمان ما بالاترند؟‏

‏‏در لبیک لبیک، «نه» بر همۀ بتها گویید و فریاد «لا» بر همۀ طاغوتها و طاغوتچه ها‏‎ ‎‏کشید و در طواف حرم خدا که نشانۀ عشق به حق است، دل را از دیگران تهی کنید و جان‏‎ ‎‏را از خوف غیر حق پاک سازید و به موازات عشق به حق از بتهای بزرگ و کوچک و‏‎ ‎‏طاغوتها و وابستگانشان برائت جویید که خدای تعالی و دوستان او از آنان برائت جستند‏‎ ‎‏و همه آزادگان جهان از آنان بری هستند. ‏

هان ای حوزه های علمیه و دانشگاههای اهل تحقیق! بپاخیزید و قرآن کریم را از شرّ‏‎ ‎‏جاهلان مُتنسِّک و عالمان متهتک‏‎ که از روی علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و‏‎ ‎‏می تازند، نجات دهید.

اخلاق کریمۀ انسانی ـ اسلامی را با همۀ زوّار از هر طبقه و هر طایفه و هر رنگ‏‎ ‎‏و هر زبان و هر کشور باشند، با دقت مراعات نمایید و در برخوردها و رفت وآمدها در‏‎ ‎‏جمیع اوقات و احوال و پیشامدها صبور و بردبار باشید و کریمانه با همه رفتار نمایید و در‏‎ ‎‏مقابل درشتیها، نرمی و سلم و در مقابل بدرفتاریها، خوبی و محبت کنید

در راهپیماییها لازم است در وقت و کیفیت، شعار و امثال آنها از متصدیان امور‏‎ ‎‏پیروی کنید و نظم و آداب اسلامی را به طور شایسته مراعات نمایید و به هیچ کس اجازه‏‎ ‎‏ندهید که سرِخود و بدون دستور شعار دهد، که ممکن است عمال دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که برای تفرقه افکندن و بدنام نمودن شما آمده باشند

کالاهایی که در حجاز به حجاج محترم عرضه می شود، آنچه مربوط به امریکای‏‎ ‎‏مخالف با آرمانهای اسلامی و اساساً مخالف با اسلام است، خریداری آنهاکمک به‏‎ ‎‏دشمنان اسلام است و ترویج باطل است و از آنها باید احتراز شود. انصاف نیست که‏‎ ‎‏جوانان عزیز ما در جبهه ها جان دهند و جانبازی کنند وشما با خرید این کالاها به‏‎ ‎‏جنایتکاران جنگی کمک کنید و به اسلام و جمهوری اسلامی و ملت مظلوم خود با این‏‎ ‎‏اعمال دهن کجی نمایید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۸۶ - ۹۹

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به آقای حمید انصاری در مورد وجوه اهدایی به زلزله زدگان گلباف

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۰۰

***

. انتهای پیام /*