ایشان (امامان) به خدا سوگند همان نور خدایند که فرو فرستاده است و ایشان به خدا سوگند نور خدا در آسمان‏ها و زمین ‏اند.

«شرح چهل حدیث ص 635»

. انتهای پیام /*