نجف اشرف، ۱۳۵۲_ نامه به آقای مصطفی اشرفی (اظهار نظر در مورد بازگشت به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۵۱۰

***

نجف اشرف، ۱۳۵۵_ نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

‏‏ بسمه تعالی‏

احمد عزیزم‏

‏‏دو مکتوب از شما با هم واصل؛ یکی تاریخ 9 شعبان و دیگری بی تاریخ بود. سلامت‏‎ ‎‏و توفیق شما را از خداوند تعالی خواستارم. تلگراف تسلیت هم مستقیماً به من دادند،‏‎ ‎‏موجب بسی ناراحتی شد. من هم به شما تسلیت می دهم. خداوند ایشان را رحمت کند.‏

‏‏نمی دانم منبر شخص مذکور مشتمل بر چه مطالبی بوده که موجب ناراحتی آقایان‏‎ ‎‏شده است؛‏‎ در هر صورت این امور می گذرد. کاغذ جوف را که خط عموی مرحوم‏‎ ‎‏است به آقای آقا منصور دهید. از سلامت خودتان بیشتر مطّلعم کنید. محلی که عمو‏‎ ‎‏دفن شدند علی بن جعفر‏‎ است یا جای دیگر؟ نمی دانم خانم چه وقت خیال مراجعت‏‎ ‎‏دارند؛ آیا با حسین می آیند یا نه؟ داداش حالش خوب است و غالباً ناهار و شام با هم‏‎ ‎‏هستیم. از خداوند تعالی خوشی و سلامت همه را خواهانم. والسلام علیکم. ......پدرت‏

‏‏حضور حضرت آقا‏‎ سلام برسانید و از سلامت ایشان مطلعم کنید.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۶۶

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به علما و روحانیون کرمانشاه (تشکر از مردم ـ درخواست پاکسازی منطقه)

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏خدمت حضرات آقایان محترم علمای اعلام و حجج اسلام کرمانشاه ـ دامت برکاته‏

‏‏     مرقوم محترم آقایان واصل و موجب تشکر گردید. مراتب تشکر و سلام اینجانب را‏‎ ‎‏به عموم اهالی محترم و عشایر غیور منطقه، که در مبارزه با دشمنان اسلام و مملکت در‏‎ ‎‏این چند روزه متحمل زحمات زیادی شدند، برسانید. از خدای تعالی موفقیت همگان را‏‎ ‎‏در راه اعتلای کلمۀ طیبه و نابودی دشمنان اسلام و مسلمین خواستارم. در مورد‏‎ ‎‏پاکسازی منطقه از افراد ضد انقلاب و کمونیست نیز که مرقوم داشته اید، ان شاءالله تعالی‏‎ ‎‏تدریجاً اقدام خواهد شد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۱۵

***

 

. انتهای پیام /*