نجف اشرف، ۱۳۵۳_ نامه به آقای سید احمد خمینی و تذکر مسائل مختلف

‏‏ بسمه تعالی‏

‏‏۶ شعبان ۹۴‏

‏‏احمد عزیزم‏

‏‏     امروز یک نامه از شما و یکی از آقا‏‎ از دمشق واصل شد؛ جواب ایشان را بعداً‏‎ ‎‏می نویسم. به ایشان عرض کنید ارقام را سیاقی ننویسند؛ کهنه شده و موجب اشتباه‏‎ ‎‏می شود. خانم حالشان خوب، و اَلسّاعه خانوادۀ آقای صدر آمدند که رفتند برای‏‎ ‎‏پذیرایی.‏

‏‏     راجع به تعیین شخص عوض ...‏‎ صلاح نیست، با کسی هم مذاکره نکنید. آنهایی که‏‎ ‎‏شما در نظر دارید برخلاف نظر من است، همین نحو که هست باید مسکوتٌ عنه بماند تا‏‎ ‎‏چه شود. قبوض آقا را به سوریه می فرستم، وسیلۀ افغانی‏‎ شاید برسد. از سلامت‏‎ ‎‏خودتان مطلعم کنید. خدمت مخدره فاطمه خانم سلام برسانید. حسن عزیزم را می بوسم.‏‎ ‎‏والسلام علیک.‏

‏‏پدرت‏

 

‏‏     پیغام داده بودند سیصد تومان داده اند؛ معلوم نشد چه وقت داده اند، تاکنون نرسیده.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ بیانات در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (اهم وظایف این ستاد)

‏‏ [‏‏بیانات امام در دیدار با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی:‏‏]‏

‏‏... شما باید خدا را حاضر و ناظر بدانید. من به این ستاد رسمیت دادم...گزینش استاد باید‏‎ ‎‏محکم باشد.‏

دانشجویانی باید به دانشگاه وارد شوند که وابسته به شرق و غرب نباشند و باید از‏‎ ‎‏ورود دانشجویانی که وابسته و خادِم شرق و غرب هستند، جلوگیری شود...اگر انحرافی‏‎ ‎‏پیش بیاید، در آینده مسئول خواهیم بود، ما باید اسلام را حفظ کنیم.‏

همه با ما مخالف اند؛ امریکا و شوروی. ما گفته ایم باید خودمان باشیم؛ اگر یک قدم‏‎ ‎‏عقب بنشینیم، آنها یک قدم جلو می آیند. اگر بایستیم و بگوییم می خواهیم جلو برویم،‏‎ ‎‏آنها احتیاط می کنند و پا پیش نمی گذارند و ما موفق می شویم. نباید از هیچ کس بترسیم.‏‎ ‎‏امریکاییها و شوروی ها با ما مخالف اند. ما تا هستیم، نباید بگذاریم آنها موفق شوند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۴۰

***

 

. انتهای پیام /*