نجف اشرف، 1350_ نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (اعلام وصول نامه ارسالی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 385

***

نجف اشرف، 1356_ نامه به خانم زهرا مصطفوی (خانوادگی)

‏‏ بسمه تعالی‏

‏‏10 صیام 97‏

‏‏دخترم، عزیزم‏

‏‏خدا می داند از یاد شماها بیرون نمی روم. خدا شما عزیزان را برای من حفظ کند.‏‎ ‎‏محبتهای این چند روز که خیلی زود گذشت موجب تشکر است. از خداوند تعالی‏‎ ‎‏سلامت همه را خواهانم. خدمت جناب آقای بروجردی‏‎ سلام برسانید. نور چشمان را‏‎ ‎‏دعا می کنم. والسلام علیک.‏

‏‏پدرت‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 215

***

قم، 1358_ حکم رسیدگی به مشکلات شهرستان قوچان به آقای محمد علی رحمانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 348

***

قم، 1358_ بیانات در جمع خانواده شهید عراقی (تجلیل از شهید عراقی)

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏من ایشان را حدود بیست سال است که می شناسم. مهدی عراقی یک نفر نبود، او به‏‎ ‎‏تنهایی بیست نفر بود. حاج مهدی عراقی برای من برادر و فرزند خوب و عزیز من بود.‏‎ ‎‏شهادت ایشان برای من بسیار سنگین بود اما آنچه مطلب را آسان می کند آن است که در‏‎ ‎‏راه خدا بود. شهادت او بر همۀ مسلمین مبارک باشد. او می بایست شهید می شد؛ برای او‏‎ ‎‏مردن در رختخواب کوچک بود.‏

‏‏[‏‏برادر شهید: ما خوشبختیم که هدیه ای به پیشگاه حضرت ولیّ عصر و نایب آن حضرت، امام خمینی،‏‎ ‎‏تقدیم داشتیم.‏‏]‏

‏‎‎‏این هدیه ای است برای خدا.‏

‏‏[‏‏فرزند کوچک شهید عراقی: پدر من در مقابل دو شخصیت سر تعظیم فرود آورد: اول مرحوم نوّاب‏‎ ‎‏صفوی و دوم امام خمینی. و من خوشحالم که اگر دو نفر را از دست دادیم، قلب میلیونها انسان را‏‎ ‎‏متوجه به خود دیده و دل آنان را در دست داریم.‏‏]‏

‏‎‎‏شما خدا را دارید که فوق هر نیرویی است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 350

***

جماران، 1359_ سخنرانی در جمع گروهی از روحانیون کردستان (اتحاد ـ توجه به مناطق محروم)

اهم بیانات:

اگر در یک گوشۀ دنیا یک خطری برای یک برادری پیش بیاید، برادر‏‎ ‎‏ایمانی پیش بیاید، نباید یک برادر دیگری که در آن طرف دنیا هست بی تفاوت باشد؛‏‎ ‎‏می تواند، باید قیام کند، نمی تواند؛ باید زمینه فراهم کند که یکوقتی رفع ظلم کند.

محتوای قرآنی که می فرماید که مؤمنون اخوه‏‎ ‎‏هستند، برادر هستند با هم. برادری هر چه اقتضا می کند باید اینها انجام بدهند. برادری‏‎ ‎‏اقتضا می کند که اگر به شما صدمه ای وارد شد همۀ برادرهایی که در هرجا هستند متأثر‏‎ ‎‏باشند. اگر شما خوشحال باشید همه خوشحال باشند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 151 - 155

***

جماران، 1361_ بیانات در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (اهم وظایف این ستاد)

اهم بیانات:

  همه با ما مخالف اند؛ امریکا و شوروی. ما گفته ایم باید خودمان باشیم؛ اگر یک قدم‏‎ ‎‏عقب بنشینیم، آنها یک قدم جلو می آیند. اگر بایستیم و بگوییم می خواهیم جلو برویم،‏‎ ‎‏آنها احتیاط می کنند و پا پیش نمی گذارند و ما موفق می شویم. نباید از هیچ کس بترسیم.‏‎ ‎‏امریکاییها و شوروی ها با ما مخالف اند. ما تا هستیم، نباید بگذاریم آنها موفق شوند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 16، ص440

***

جماران، 1363_ پیام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانه عید قربان (فلسفه حج و رسالت حجاج)

اهم بیانات:

لبیکهای مکرر از کسانی حقیقت دارد که ندای حق را به گوش جان شنیده و به دعوت‏‎ ‎‏الله تعالی به اسم جامع ‏‎جواب می دهند. مسئله، مسئلۀ حضور در محضر است و‏‎ ‎‏مشاهدۀ جمال محبوب.

حُجاج و عمارت مسجدالحرام کافی نیست و مربوط به مقصد‏‎ ‎‏نیست. ساده بودن بیت و مسجد، همچون زمان ابراهیم و صدر اسلام و به هم پیوستن‏‎ ‎‏مسلمین در آن مکان بی آلایش و وافدین‏‎ بی پیرایش هزاران مرتبه بالاتر است از تزئین‏‎ ‎‏کعبه و بناهای مرتفع عظیم و غافل شدن از مقصد اصلی که قیام ناس و شهود منافع ناس‏‎ ‎‏است.

  خدای تعالی و رسول عظیم الشأن ـ صلی الله علیه و آله ـ در روز حج بزرگ ندا دادند‏‎ ‎‏و فریاد سر دادند که خدا و رسول بری هستند از مشرکان: ‏‏وَ أَذَانٌ مِنَ الله ِ وَ رَسُولِهِ الَی النَّاسِ یَوْمَ‏‎ ‎‏الْحَجِّ الأَکْبَرِأَنَّ الله َ بَرِی ءٌ مِنَ المُشْرِکِینَ وَ رَسُولُه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص20 - 32

***

جماران، 1363_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (اهمیت مشارکت مردم در امور)

اهم بیانات:

دولت ما دولتی است که از بس حسن نیّت دارد، مسائل‏‎ ‎‏خودش را ذکر نمی کند. از اوّل من مکرر این را گفته ام که شما کارهایی که می کنید به مردم‏‎ ‎‏بگویید. یک کاری شما در سیستان می کنید، در آن ور کشور مطلع نمی شوند. اگر آنجا‏‎ ‎‏یک کاری بکنید، آن طرف کشور مطلع نمی شوند. شما باید دائماً مسائلی را که،‏‎ ‎‏خدمتهایی را که کردید، و من می دانم خدمتهای بسیار زیاد و ارزنده ای بوده است اینها را‏‎ ‎‏ذکر کنید برای مردم. مقدس مآبی نکنید که مبادا خدای نخواسته چه بشود. الآن دنیا بر‏‎ ‎‏ضدّ شما، بر ضدّ حکومت شما، بر ضدّ اسلام حقیقتاً مجهّز شده اند و می خواهند که یک‏‎ ‎‏چیزی پیدا کنند و عَلَم کنند و هر چی دلشان می خواهد بگویند. یکی از اموری که ممکن‏‎ ‎‏است گفته بشود این است که دولت برای مردم کاری نکرده. چنانچه دیدید که بعضی‏‎ ‎‏افراد گفتند این را که دولت کاری برای مردم نکرده. خوب! این برای این است که البته‏‎ ‎‏بعضیشان سوءنیت دارند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 33 - 39

***

. انتهای پیام /*