نجف اشرف، 1357_ پیام به ملت ایران و اعلام عزای عمومی و ادامه اعتصاب

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 464 - 465

***

نجف اشرف، 1357_ مصاحبه با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه درباره مسائل مختلف

اهم بیانات:

ملت احساس نابودی کرده است و اسلام و‏‎ ‎‏کشور اسلامی را در لب پرتگاه فنا می بیند و از اعمال رژیم شاه که اسلام و کشور را به‏‎ ‎‏سرعت رو به نیستی می کشد به جان آمده است و روحانیون و سیاسیون و روشنفکران،‏‎ ‎‏همیشه مردم را به مبارزه با فساد دعوت می کنند و ملت به پشتیبانی از آن، از نهضت‏‎ ‎‏اسلامی خود دست نمی کشد تا دست اجانب را کوتاه و طمع مفتخواران را قطع کنند.‏

‏‏کسی صلاحیت دارد ایران را از بن بست خارج کند که در بین مردم پایگاهی داشته باشد،‏‎ ‎‏و کسانی که چنین نیستند نمی توانند موفق باشند.‏

امریکا و سایر کشورهای استعمارگر، هدفی جز عقب نگه داشتن تمام‏‎ ‎‏کشورهای ضعیف در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی ندارند و برای‏‎ ‎‏برخورداری از مخازن و منابع ما و سایر کشورهای عقب افتاده نقشی جز این نمی توانند‏‎ ‎‏داشته باشند و این است منشأ تمام فشارها در تمامی ابعاد به ما.‏

‏‏اگر شاه انتخابات آزاد را می پذیرفت، خواست یکپارچۀ مردم تهران و اجتماعات بزرگ‏‎ ‎‏تمام شهرهای کشور را که عزل او و برپایی حکومت اسلامی و استقلال و آزادی بود‏‎ ‎‏می پذیرفت و از سلطنت استعفا می داد، یعنی سلطنت خود و دودمانش را غیرقانونی‏‎ ‎‏اعلام می کرد. اما انتخابات آزاد خود را در «جمعۀ سیاه» به اجرا گذاشت! آیا راستی چنین‏‎ ‎‏حکومتی انتخابات آزاد می تواند داشته باشد؟ اگر غرب راست می گوید و به راستی‏‎ ‎‏جانبدار ترقی است، عالیترین نشانۀ رشد انسان اظهار آزادانۀ رأی خود است. مردم‏‎ ‎‏مسلمان کشور، جلوی چشم خبرنگاران جهان، رأی عدم اعتماد به شاه دادند. پس غرب‏‎ ‎‏اگر مدعی طرفداری از حقوق بشر است، از مردم ایران طرفداری کند و آن اینکه از‏‎ ‎‏دولت شاه سلب رسمیت کند و حکومت کسی را که برای بقای خود هر چند گاه دست به‏‎ ‎‏کشتار می زند نپذیرد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 3، ص 466 – 473

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع اعضای خبرگان و حزب جمهوری (تفاهم همگانی ـ ترس از اسلام ـ اهمیت مجلس)

اهم بیانات:

‎‏می ترسند مبادا یکوقتی یک نظام اسلامی پیدا بشود که ما نتوانیم دیگر هر کاری دلمان‏‎ ‎‏می خواهد بکنیم و هر طوری دلمان می خواهد بچاپیم! مسئله به نظر من اینطوری است‏‎ ‎‏که روی هم رفته وقتی آدم حرفها را می شنود می بیند که ناراحتند از اینکه یک دسته ای‏‎ ‎‏که آمده اند در مجلس خبرگان، اینها هستند که می خواهند اسلام را و قانون اسلامی برای‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی قانون بنویسند.

‏‏مردم به عنوان اینکه اینها اسلامی هستند و معرف اسلام هستند همۀ ما اینطوری‏‎ ‎‏هستیم. به عنوان اینکه ما یک آدمی هستیم خدمتگزار اسلام هستیم مردم ما را‏‎ ‎‏می پذیرند؛ والاّ چشم و ابروی سیاهی که ما نداریم که مردم برای خاطر او ما را بپذیرند.‏‎ ‎‏اینها می دانند که ماها خدمتگزار هستیم به آنها و خدمتگزارها را به آنها علاقه دارند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 520 - 531

***

قم، 1358_سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (ابعاد شخصیت آقای طالقانی ـ قدرت اسلام)

اهم  بیانات:

ما برادری را از دست دادیم، و ملت ما پدری را، و اسلام مجاهدی را، همه در سوگ‏

‏‏هستیم و متأثر از این مصیبت بزرگ.

ما باید مطالعه در حال ملت بکنیم ببینیم ملت چرا به آقای طالقانی این احترام را‏‎ ‎‏گذاشت؟ چه بود در او، و انگیزۀ ملت چه بود؟ آقای طالقانی ابعاد مختلفه ای را داشت،‏‎ ‎‏اولاد پیغمبر بود، خدمتگزار بود، متفکر بود، مفسر قرآن بود، انسان متعهد بود، مخالف‏‎ ‎‏با رژیم بود، مخالف با چپ و راست بود، کدام یک از این ابعادی که آقای طالقانی‏‎ ‎‏داشت اینطور مردم را برانگیخت و اینطور در سوگ نشاند همۀ طبقات را؟

دشمنهای اسلام تزریق به شما کرده اند «آخوند مرتجع» را، تا شما را از آخوند جدا‏‎ ‎‏کنند. همین قلمهایی که آخوند را مرتجع می داند و می نویسد یا ادراک ندارد و مطالعه‏‎ ‎‏در حال آخوند نکرده است و یا غرض دارد و قلم او اجیر است؛ اجرت می گیرد و‏‎ ‎‏می نویسد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 532 - 540

***

جماران، 1359_ نامه به آقای شیرازی (عدم وجود اختلافات ریشه دار بین متصدیان امور)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 217

***

جماران، 1359_ پاسخ استفتاء آقای مهدی کروبی (وضعیت کشته شدگان در غیر مناطق جنگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 218

***

جماران، 1360_ تلگراف تشکر به آقای گلپایگانی (تسلیت رحلت آقای شهاب الدین اشراقی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 231 - 232

***

جماران، 1360_ تلگراف تشکر به آقای سید عبد الله شیرازی (تسلیت رحلت آقای اشراقی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 233

***

جماران، 1363_ سخنرانی در جمع مسئولان استان خراسان (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)

اهم بیانات:

‏‏آنهایی که شیعه این مرد بزرگ هستند البته نمی توانند مثل او باشند، خود ایشان هم‏‎ ‎‏فرمود شما قدرت این را ندارید، حتی قدرت همین زهد ظاهریش را، چه برسد به‏‎ ‎‏معنویاتش، لکن نباید ما گمان کنیم که ما شیعه امیرالمومنین ـ سلام الله علیه ـ هستیم. و‏‎ ‎‏خود او در دعای کمیل و سایر ادعیه هایش و در روشش آن طور خوف از خدا داشت، و‏‎ ‎‏آن طور از عاقبت می ترسید که منعکس شده است این در دعای کمیل و در حالات او و‏‎ ‎‏ما اصلاً دنبال این مسائل نباشیم و بگوییم ما شیعه هستیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 63 - 69

***

 

. انتهای پیام /*