نجف اشرف، ۱۳۴۴_ اجازه نامه به آقای سید محمد برهانی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۹۶

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای حافظ اسد (پاسخ به تلگراف تسلیت رحلت آقای طالقانی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۴۱

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه به آقای یاسر عرفات (پاسخ به تلگراف تسلیت رحلت آقای طالقانی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۴۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اساتید و رؤسای آموزش و پرورش فارس (پرهیز از اختلافات)

اهم بیانات:

مهم این است که در دانشگاهها خود آقایان، خود دانشجوها، خود‏‎ ‎‏معلمین، خود دکترها، اینهایی که هستند، در آنجا خودشان با هم دیگر اختلاف نداشته‏‎ ‎‏باشند. در هر جایی اگر چنانچه خود جمعیتی که همه اسلامی اند و اکثریت هم اینطور‏‎ ‎‏هستند و منحرفین در اقلیت واقع شده اند، بین خودشان اگر چنانچه اختلافی نباشد، آنها‏‎ ‎‏را زود از بین می برند. عمده این است که گاهی بین خودشان اختلاف است. اختلاف بین‏‎ ‎‏خودشان اسباب این می شود که آنها نفوذ کنند و نگذارند کاری انجام بگیرد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۴۳  - ۵۴۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع هیأت فلسطینی (منشأ گرفتاری مسلمین)

اهم بیانات:

ما می دانیم و مسلمین هم، بلکه مهم دولتهای اسلامی هم، همه می دانند که آنچه به ما‏‎ ‎‏می رسد و رسیده است از دو مشکل است: یکی مشکلۀ بین خود دولتهاست، که‏‎ ‎‏مع الأسف تا کنون نتوانسته اند این مشکل را حل بکنند و آن مشکل؛ اختلافات بین‏‎ ‎‏خودشان است و آنکه می دانند منشأ همۀ گرفتاریهای مسلمین این اختلافات است.

مشکل دوم؛ مشکل دولتها با ملتهاست که دولتها با ملتها طوری رفتار کردند که‏‎ ‎‏ملتها پشتیبان آنها نیستند. مشکلاتی که برای دولتها پیدا می شود و باید به دست ملتها این‏‎ ‎‏مشکلات رفع بشود، برای تفاهمی که بین آنها نیست. اگر ملتها دامن نزنند به مشکلات‏‎ ‎‏دولتها؛ لااقل بی تفاوت هستند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۵۴۶ - ۵۴۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۳۴

***

 

. انتهای پیام /*