پرتال امام خمینی(س): اکنون که کشور در شرایط خاص بسر می برد عده ای سود جو و از خدا بی خبر بدنبال پر کردن جیب های خودشان هستند تا بوسیله کسب ثروت، به قدرت بیشتری دست پیدا کنند! توصیه حضرت امام به این افراد خواندنی است که از نظر می گذرد:

... تأثر این است که چرا انسان باید این قدر نادان باشد، این قدر شقاوت داشته باشد؟ جوانهای ما دارند در مرزها و در اطراف مملکت برای نگهداری جمهوری اسلامی جانفشانی می‏کنند، و آنها که نه به اسلام اعتقاد دارند و نه به جمهوری اسلامی، دنبال این هستند که با خون اینها برای خودشان قدرت درست کنند.(ج13،ص441) انصاف نیست که در بازار گرانفروشی باشد. در موقعی که مردم ایران، زن و بچۀ مردم ایران برای جنگزده ‏ها دارند از منافع خودشان می‏گذرند و آن چیزی که دارند هدیه می‏کنند، مبادا در یک همچو موقعی در بازار، اشخاصی پیدا بشوند که گرانفروشی کنند که موجب فلج مردم و ناراحتی مردم بشود.(ج13،ص527)

. انتهای پیام /*