قم، 1358_ حکم شرکت در جلسات شورای عالی سپاه به آقای حسن لاهوتی

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 548

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع جمعیت شیر و خورشید (انجام وظایف اسلامی و انسانی)

اهم بیانات:

‎‏در همین قضیۀ جهاد سازندگی، خوب انسان می بیند که از همه جا اشخاصی که هم‏‎ ‎‏تحصیلکرده اند، خصوصاً خانمها، اینها ـ همین امروز هم در یک مصاحبه ای که بود من‏‎ ‎‏گوش کردم ـ دیدم که می گوید که ما از اول آفتاب می رویم سراغ کار تا غروب. این یک‏‎ ‎‏مسئله ای است که یک تحولی است پیدا شده است، یعنی همه با اشتیاق و احساس اینکه‏‎ ‎‏باید برای مردم کار بکنیم مشغولند و مسلّماً در شما هم همین معنا هست.

کار شما از حیث معنویت خیلی زیاد است. وقتی‏‎ ‎‏این رعیتها که تا حالا هرچه دیده بودند هِی یک سربازی برود یا یک ژاندارمی برود و‏‎ ‎‏اذیت کند، همین را دیده بودند، یا اَخاذی کند، حالا ببینند که یک دکتری، یک‏‎ ‎‏مهندسی، یک محصلی می رود، چه از مرکز اینجا، چه از خارج، می رود و به اینها‏‎ ‎‏کمک می کند، اینها تا کنون به چشمشان نخورده بود که یک دسته از خانمهایی که در‏‎ ‎‏شهرستان زندگی کرده اند، بروند توی این جمعیتهایی که دارند درو می کنند همراه آنان‏‎ ‎‏درو بکنند، همچو چیزی به چشمشان نخورده بود، به خیالشان نمی آمد، حالا وقتی که‏‎ ‎‏می بینند یک همچو حس انسانی پیدا شده است و این در سایۀ اسلام پیدا شده و قدرتهای‏‎ ‎‏ظاهری نمی تواند یک همچوتحولی را بدهد، تحول اسلامی و انسانی است، این آنها را‏‎ ‎‏همچو دلخوش می کند، که کارهاشان و قدرتشان را چند مقابل می کند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 549 - 551

***

جماران، 1360_ اجازه نامه به آقای احمد مولایی (استقلال آستان مقدس قم از سایر نهادها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 219

***

 

. انتهای پیام /*