پرتال امام خمینی(س): ‏یکی از ویژگیهای حضرت امام که در بسیاری از منابع و خاطرات یاران و نزدیکان آنحضرت نقل شده عمل به وظیفه دینی و شرعی و مسئله تکلیف گرایی بود. بر اساس این منابع اگر ایشان تشخیص می دادند که با اجرای‏‎ ‎‏کاری و برنامه ای به مقصد و قرب الهی می رسند ملاحظه خشنودی مردم و یا‏‎ ‎‏ناخشنودی آنان را نمی کردند، و ملامت ملامتگران تردیدی در اراده الهی ایشان ایجاد‏‎ ‎‏نمی کرد. آنچه در ادامه می خوانید یک خاطره از یکی از یاران ایشان و یک برشی از صحیفه امام است در باره عمل به تکلیف که از نظر می گذرد: آیت الله محمدرضا توسلی از اعضای دفتر امام در خاطره ای در این زمینه نقل می کند: به یاد دارم زمانی که خدمت امام بودم، روزی شخصی به نام بهبودی، که مشاور رئیس‏‎ ‎‏تشریفات دربار طاغوت بود، ساعت شش صبح به منزل امام در قم آمد، به امام اطلاع‏‎ ‎‏دادم که بهبودی از تهران آمده و می خواهد با شما ملاقات کند، امام پذیرفتند. او پیامی از‏‎ ‎‏طرف شاه آورده بود، از این پیام بوی تهدید به مشام می رسید، بهبودی می گفت: این‏‎ ‎‏دفعه مسأله شاه مطرح است، رفراندوم مال شاه است، لوایح ششگانه مربوط به شاه‏‎ ‎‏است، اگر کسی بخواهد در قم سخنی بگوید، اعلامیه ای بدهد، ما چنین و چنان می کنیم.‏‎ ‎‏او فکر می کرد می تواند با ارعاب، امام را ساکت کرد، من ناگهان متوجه شدم که صدای‏‎ ‎‏امام بلند شد و فرمودند: ‏‏من آنجایی که تشخیص بدهم و وظیفه دینی ام ایجاب بکند، چه با‏‎ ‎‏قلم، چه با بیان، وظیفه ام را انجام خواهم داد. گرچه در خانه ام محصور باشم، می توانم‏ منبع: کتاب پرتوی از خورشید،ص21

ما یک تکلیفی داریم، ما مکلفیم، خدا به ما تکلیف کرده است، که با این مخالفین اسلام و مخالفین ملت اسلام معارضه کنیم، یا پیش می ‏بریم، یا نمی ‏بریم. اگر پیش بردیم، که الحمد للَّه هم به تکلیفمان عمل کرده‏ ایم و هم پیش بردیم، و اگر هم مُردیم و کشته شدیم، به تکلیفمان عمل کردیم، ما چرا بترسیم؟ ما شکست نداریم. شکست برای ما نیست، برای اینکه از دو حال خارج نیست؛ یا پیش می‏ بریم، که پیروز هم شدیم. یا پیش نمی ‏بریم، که پیش خدا آبرومندیم. اولیای خدا هم شکست می‏ خوردند. حضرت امیر در جنگ معاویه شکست خورد، این حرف ندارد، شکست خورد. امام حسین- سلام اللَّه علیه- هم در جنگ با یزید شکست خورد و کشته شد. اما به حسب واقع پیروز شدند آنها. شکستْ ظاهری، و پیروزی واقعی بود. اگر ماها هم که برای خدا می‏خواهیم کار بکنیم، شکست هم بخوریم، تکلیف را عمل کردیم؛ و به حسب واقع هم پیروزی با ما خواهد شد.  صحیفه امام، ج‏9، ص: 410

. انتهای پیام /*