نجف اشرف، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران درباره اغفال مردم توسط دولت

اهم پیام:

ملت مسلمان ایران! بیدار باشید و زلزله و سیل و سایر عوامل، شما را از مسیر خود‏‎ ‎‏منحرف نکند؛ و به تبلیغات اغفال کنندۀ دستگاه شاه گوش ندهید و نهضت اسلامی را‏‎ ‎‏ادامه دهید، و تا برچیده شدن دستگاه قلدری و استبداد، از قیام خود دست نکشید.‏‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۷۴ - ۴۷۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون و خانواده شهدا (مقابله با اشرار ـ انجام اصلاحات)

اهم بیانات:

وقتی مسئلۀ اسلامی باشد، نباید کُرد خیال بکند که اسلام‏‎ ‎‏بر خلاف مصالح اوست، یا این نهضت که اسلامی است بر خلاف مصالح اوست. و نباید‏‎ ‎‏تُرک همچو خیالی بکند؛ و نباید دیگران این خیال را بکنند. از اول بنا براین است که یک‏‎ ‎‏مملکتی همه چیزش اسلامی باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۷ - ۲۸

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای سید محمد سجادی اصفهانی جهت رسیدگی به وضع مردم لبنان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به ملت ایران در هفته دفاع مقدس (بررسی علل و ابعاد جنگ تحمیلی)

اهم پیام:

آنچه تا کنون از انگیزۀ‏‎ ‎‏صدام بعثی و حزب بعث عراق بر روشن بینان نباید مخفی باشد آن است که ابرقدرتان‏‎ ‎‏جنایتکار و خصوصاً امریکا در این انقلاب به این نتیجه رسیده اند که انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ملت ایران با سایر انقلابهای غیرالهی تاریخ فرق اساسی دارد و رمز پیروزی شگفت انگیز‏‎ ‎‏آن را پس از تجزیه و تحلیل، در اسلام راستین یافتند. چنانچه رمز وحدت کلمه و نهضت‏‎ ‎‏همۀ اقشار ملت را نیز در اسلام بزرگ احساس کردند، و خطر عظیم صدور انقلاب و پرتو‏‎ ‎‏حق در جهان اسلام بلکه در جهان مستضعفان آنان را در وحشت انداخت؛

هان ای مسلمانان جهان، و ای مستضعفان گیتی، آن نظام که برای شما، برای رشد و‏‎ ‎‏تکامل شما، برای سعادت دنیا و آخرت شما، برای رفع ظلم و خونخواری و چپاولگری‏‎ ‎‏از مظلومان جهان و برای تربیت و تعلیم انسانی و برای آزادی و استقلال کشورهای شما‏‎ ‎‏از جانب خداوند متعال بپا شده نظامهای الهی است که بالاترین آنها نظام اسلامی است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۳۸ - ۲۴۱

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن (تلاش برای خودکفایی)

اهم بیانات:

‎‏دولت بدون پشتیبانی مردم نمی تواند کار بکند و هر یک از ادارات و وزارتخانه ها باید‏‎ ‎‏این مسئله را مد نظر داشته باشند که برای خدا، مردم را راضی نگه دارند. و اگر شما تاریخ‏‎ ‎‏پنجاه سال سلطنت را ملاحظه کنید، آن وقت تکلیف خودتان را می دانید که با ملت بودن‏‎ ‎‏چیست و بدون ملت بودن چیست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۲۵ - ۲۲۷

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم (فیوضات معنوی عید قربان)

اهم بیانات:

در اسلام دو عید است که به عنوان عید اسلامی به رسمیت‏‎ ‎‏شناخته شده است: عید شریف فطر عید است برای ضیافة الله ، و عید شریف قربان عید‏‎ ‎‏است برای لقاءالله . و آن عید که ضیافة الله است، مقدمه است برای لقاءالله.

ما باید همیشه توجه به این داشته باشیم که آنچه هست از خداست‏‎ ‎‏اَلِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ مالَیْسَ لَکَ‏‏ هر چی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب‏‎ ‎‏خودمان وارد کنیم که هر چه هست از اوست، دیگر نه از شکست می ترسیم، نه از چیز‏‎ ‎‏دیگر. همه از اوست، و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد شکست هم نیست تو کار.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۱۸ - ۱۲۸

***

 

. انتهای پیام /*