قم، ۱۳۲۸_ مصوبۀ تعیین هیأت های رسیدگی به امور طلاب و امتحانات حوزه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۲۷

***

نجف اشرف، ۱۳۴۷_ اجازه نامه به آقای عبد الرحیم صادقی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۹۷

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به مسلمانان ایران و جهان (شناخت محتوای حج و وظایف مسلمانان)

اهم پیام:

دینی است که عباداتش توأم با سیاست، و سیاستش عبادت است. اکنون که مسلمین‏‎ ‎‏کشورهای مختلف جهان به سوی کعبۀ آمال و حج بیت الله رو آورده و این فریضۀ عظیم‏‎ ‎‏الهی و کنگرۀ بزرگ اسلامی در ایامی متبرکه و در مکانی متبرکه بر پاگردیده است،‏‎ ‎‏مسلمانان مبعوث از قِبَل خداوند تعالی باید علاوه بر محتوای عبادی، از محتوای سیاسی‏‎ ‎‏و اجتماعی آن بهره مند شوند، و به صِرْف صورت قناعت نکنند. همه کس می داند که برپا‏‎ ‎‏نمودن چنین کنگرۀ عظیمی برای هیچ مقامی و هیچ دولتی امکانپذیر نیست. و این امر‏‎ ‎‏خداوند متعال است که این گردهمایی بزرگ را فراهم آورده.

برادران و خواهران مسلمان من! آگاهید که تمام منافع مادی و معنوی همگی ما را‏‎ ‎‏ابرقدرتهای شرق و غرب می برند؛ و ما را در فقر و وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‏‎ ‎‏و نظامی قرار داده اند. به خود آیید و شخصیت اسلامی خود را بیابید. زیر بار ظلم نروید.‏‎ ‎‏و هوشیارانه نقشه های شوم جهانخواران بین المللی را ـ که در رأس آن امریکاست ـ افشا‏‎ ‎‏کنید.‏

ای مسلمانان جهان و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهای کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی، اختلاف کلمه و عدم هماهنگی است و رمز پیروزی، وحدت کلمه و ایجاد‏‎ ‎‏هماهنگی است. که خداوند تعالی در یک جمله بیان فرموده: ‏‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً وَ لا‏‎ ‎‏تَفَرَّقُوا‏‏. «اعتصام به حبل الله » بیان هماهنگی جمیع مسلمین است. همه برای اسلام و به سوی‏‎ ‎‏اسلام و برای مصالح مسلمین، و گریز از تفرقه و جدایی و گروه گرایی ـ که اساس همۀ‏‎ ‎‏بدبختیها و عقب افتادگیهاست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۵۸ - ۱۶۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان اُرتوپدی اصفهان (رسیدگی به معلولین انقلاب)

اهم بیانات:

این‏‎ ‎‏مورد تأسف بسیار من است که ما یک همچو جوانانی در این انقلاب معلول داشتیم. و‏‎ ‎‏عدّۀ کثیری هم اشخاصی بودند که از دست رفته اند. منتها در مقابل یک همچو ضایعه، ما‏‎ ‎‏آن چیزی که بدست آوردیم به نظر می آید که بیشتر باشد. برای اینکه حیثیت اسلام و‏‎ ‎‏حیثیت ملت ایران داشت پایمال می شد؛ کوشش داشتند به اینکه حیثیت اسلام را ساقط‏‎ ‎‏کنند، ملت ما را هم همین طور؛ و خداوند تعالی خواست که آمال آنها بوجود نیاید، و‏‎ ‎‏ملت ما را بیدار کرد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۶۱ - ۱۶۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انتخابات ریاست جمهوری)

اهم بیانات:

‏در روز شهادت امام جواد ـ سلام الله علیه ـ یکی از فرزندان و تبار آن خانواده به‏‎ ‎‏شهادت رسید؛ شهید هاشمی نژاد‏‎ که من از نزدیک با او آشنا بودم و خصال و تعهد آن‏‎ ‎‏شهید را لمس کرده بودم و مراتب فضل و مجاهدت آن بر اشخاصی که او را می شناسند‏‎ ‎‏پوشیده نیست.‏

امروز در روز شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد. و‏‎ ‎‏من نمی دانم که انگیزۀ این شرارتها، که مشغولند این گروهکهای ضعیف نادان و عمال‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ خصوصاً امریکا؛ چه می خواهند و چه انگیزه دارند؟

همۀ این شرارتها که در سطح کشور الآن می شود ممکن‏‎ ‎‏است برای این باشد که شما را از رفتن به پای صندوق بترسانند و شما را از خدمت به‏‎ ‎‏اسلام و خدمت به مسلمین سست کنند. و باید همۀ ما در این امر توجه داشته باشیم که این‏‎ ‎‏یک امر حیاتی است برای جمهوری اسلام.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۵۷ - ۲۶۲

***

جماران، ۱۳۶۲_ نامه به آقای حسن علی ابراهیمی در مورد وضعیت طلاب غیر ایرانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۶۴

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم انتصاب آقای مهدی کروبی به سمت سرپرست حجاج ایرانی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۹۴

***

جماران، ۱۳۶۴_ اجازه نامه به آقای رفسنجانی (استفاده از وجوهات جهت کمک به مردم بشاگرد)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۹۵

***

جماران، ۱۳۶۶_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور (رسیدن به مقام قرب خداوندی)

اهم بیانات:

‏خداوندا،‏‎ ‎‏تو فرمودی که ما دعا کنیم و تو استجابت کنی؛ ‏‏رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الآخِرَةِ حَسَنَةً. و من‏‎ ‎‏باید عرض کنم که احتمالاً حسنه این نیست که ما حسنۀ دنیا؛ مال و اموال تهیه کنیم، ما مقام‏‎ ‎‏تهیه کنیم. در این آیۀ شریفه، خیلی نکات هست، ولی من حال گفتنش را ندارم. ولی‏‎ ‎‏اجمالاً این که «حسنه» عبارت از این است. حتی حسنۀ دنیا ‏‏رَبَّنا اتِنا فِی الدّنْیا حَسَنَةً، ‏‏حسنۀ در‏‎ ‎‏دنیا این است که انسان در هر قدمی که بر می دارد، در هر مقامی که پیدا می کند، در هر‏ ‏نعمتی از خدای تبارک و تعالی که به او عطا می شود، آنها را برگرداند به صاحبش.

این دنیا از دست ما می رود؛ نزدیک و دور دارد، من زودتر و شما بتدریج. آن چیزی‏‎ ‎‏که باقی می ماند حسنه است. این دنیا نیست این، حسنه است؛ آنی که انبیا هم دنبالش‏‎ ‎‏هستند. و آن حسنۀ مطلقه عبارت از رسیدن به مقامی است که ما نمی توانیم بفهمیم. او‏‎ ‎‏باقی می ماند و هر چی که از ما باقی بماند، حسنات است که باقی می ماند. البته ما از‏‎ ‎‏رحمت خدا مأیوس نیستیم. ما ناقصیم، لکن خدای تبارک و تعالی جبران می کند.‏‎ ‎‏خداوند وعده فرموده است به ما رحمت را.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۳۹۴ - ۳۹۶

***

. انتهای پیام /*