نجف اشرف، ۱۳۴۸_ نامه تشکر به آقای سید احمد نجفی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۴۷

***

نجف اشرف، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران به مناسبت مهاجرت از عراق

اهم پیام:

سلام و تحیت بر برادران غیور ایرانی که برای رهایی از حکومت طاغوت و خاتمه‏‎ ‎‏دادن به چپاول غارتگران بین المللی و نفتخواران بپاخاسته اند. درود بر مسلمانان بیداری‏‎ ‎‏که از حمله های پی درپی دژخیمان شاه، هراس به خود راه نداده و راه اسلام و شهدای‏‎ ‎‏مجاهد حق را در پیش گرفته و اساس ستمگران را متزلزل نموده و با تظاهرات مردانۀ خود‏‎ ‎‏پشت استعمارگران مفتخوار را به لرزه درآورده اند.‏

سربلند باد ملتی که با‏‎ ‎‏فداکاری خود قدم در راه پیروزی حق برداشت و سدهای مانع از آن را یکی پس از‏‎ ‎‏دیگری شکست! پیروز باد رادمردانی که با خون خود عزت برباد رفته را باز گرفت و‏‎ ‎‏عظمت پایمال شده به دست سلاطین ستمگر را باز یافت!

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۸۱ - ۴۸۲

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی به سمت امامت جمعه کرمانشاه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۲۵

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای سید یعقوب موسوی زنجانی به سمت امامت جمعه خدابنده

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۲۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع استادان و کارکنان دانشگاه شریف (اصلاح مراکز فرهنگی)

اهم بیانات:

همه چیزهایی که اینها‏‎ ‎‏به اسم «ترقی» و «تعالی» و «آزادی» و «دمکراسی» و «فرهنگ» و همه چیز، اینها به طرز‏‎ ‎‏خاصی وارد شده است به ایران. آنطور نیست که همین آزادی که در ایران در زمان این‏‎ ‎‏پدر و پسر در ایران وارد کردند این آزادی باشد که در غرب هست. یا این دمکراسی که‏‎ ‎‏ادعا می کنند و در ایران می گویند می خواهیم تعقیب کنیم، و حالا هم بازیخورده ها و یا‏‎ ‎‏غرض مندها دامن به آن می زنند، این دمکراسی است که در غرب پیش خود آنها هست.‏‎ ‎‏اینها همه وارداتی هستند؛ یعنی آزادی که برای ایران و برای ممالک شرقی اینها تحویل‏‎ ‎‏ماها دادند عبارت از آزادی در اموری که موجب تباهی ملت ما و جوانهای ما شده است. ‏

آنی که پیش آنها مطرح است این است که در کدام کشور ذخایری که می شود از آن‏‎ ‎‏چاپید، چه قدر بیشتر از دیگری دارد.

تا این وابستگی فکری هست در ما که همۀ نظرمان به این است که ما همه چیزمان را‏‎ ‎‏از غرب باید بیاوریم، و هر وقت هم که هر عیبی پیدا می کنیم غرب باید این را معالجه‏‎ ‎‏بکند، تا این وابستگی هست، ما نمی توانیم استقلال پیدا کنیم. هیچ نحو استقلالی حاصل‏‎ ‎‏نمی شود، الاّ اینکه ما خودمان را بشناسیم که ما خودمان هم فرهنگ داریم؛ خودمان هم‏‎ ‎‏همه چیز داریم؛ و احتیاج به غرب در این امور نداریم؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۲۲۷ - ۲۳۶

***

جماران، ۱۳۵۹_ نامه تسلیت به آقای محمد باقر آشتیانی (ارتحال آقای محمود آشتیانی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۵۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس جمهور لیبی (تسلیت شهادت فرماندهان نظامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۷۴

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم تشکیل «ستاد کمک رسانی به مردم مناطق بمباران شده» به آقای مهدوی کنی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۱۸۰ - ۱۸۱

***

. انتهای پیام /*