نجف اشرف، 1349_ پاسخ استفتاء به انجمن حجتیه (اجازه استفاده از وجوهات)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 299 - 300

***

نجف اشرف، 1351_ نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 456

***

نجف اشرف، 1351_ نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 457

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع حزب جمهوری اسلامی شهرک ولی عصر (توطئه مخالفان)

اهم بیانات:

اینهایی که با جمهوری اسلامی مخالفت دارند و با‏‎ ‎‏قلمشان و با زبانشان آن مسائل را طرح می کنند بشناسید، که یک وقت اینها اغفال نکنند‏‎ ‎‏شما را. اینهایی که داد این را می زنند که ما طرفدار مردم هستیم و طرفدار خلق هستیم اینها‏‎ ‎‏همینها هستند که حاصل رنج یک جمعیتی را در یک سال با یک کبریت آتش می زنند، و‏‎ ‎‏نمی گذارند کارخانه ها راه بیفتد. هر وقت هم راجع به یک کار اصلاحی پیش می آید،‏‎ ‎‏اینها مخالفت می کنند. رفراندم را همینها مخالفت کردند، و بعضیشان تحریم کردند و‏‎ ‎‏کارشکنی کردند. و بعد هم مجلس خبرگان را همینها باز انتقاد کردند، و می کنند و‏‎ ‎‏مشغول اند. و بعد هم راجع به مجلس شورا که پیش بیاید، راجع به رئیس جمهور پیش‏‎ ‎‏بیاید، همینها هستند که دست و پا می کنند بلکه اسلام تحقق پیدا نکند؛ برای اینکه اینها از‏‎ ‎‏اسلام می ترسند. منافع اینها را که خارجیها تأمین می کردند، اسلام نمی گذارد که دیگر‏‎ ‎‏خارجیها دستشان به ایران باز بشود ان شاءالله . شماها باید توجه داشته باشید، همۀ ملت ما‏‎ ‎‏باید توجه داشته باشند، که این عناصری که برخلاف اسلام قلم برمی دارند و قدم‏‎ ‎‏برمی دارند اینها را بشناسند، و اینها را نگذارند در صحنه موجب اغفال جوانهای ما‏‎ ‎‏بشوند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 10، ص 237 - 238

***

جماران، 1360_ پیام تشکر به رئیس جمهور الجزایر (تسلیت شهادت فرماندهان نظامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 275

***

جماران، 1360_ پیام تشکر به کفیل ریاست جمهوری بنگلادش (تسلیت شهادت فرماندهان نظامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 276

***

جماران، 1362_ حکم انتصاب آقای عباس شیرازی به سرپرستی مؤسسه اسلامی نارمک

ر.ک صحیفه امام؛ ج 18، ص 183

***

جماران، 1363_ حکم انتصاب آقای سید ابوالحسن موسوی همدانی به سمت امامت جمعۀ همدان

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 84

***

جماران، 1366_ نامه به مسئولان صندوق های قرض الحسنه (توسعه و ترویج سنت قرض الحسنه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 20، ص 399 - 400

***

. انتهای پیام /*