قم، ۱۳۴۳_ نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی (اعلام وصول وجه)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۰۶


***


نجف اشرف، ۱۳۵۰_ سخنرانی در جمع روحانیون (تهذیب نفس)
اهم بیانات:
اعمال شما ـ به حسب روایات ـ‏‎ ‎‏عرضه داده می شود پیش رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اعمال شما عرضه داده‏‎ ‎‏شد و رسول الله دید شما خلافکار هستید چقدر ایشان ناراحت می شود؟! نخواهید که‏‎ ‎‏رسول الله ناراحت بشوند؛ قلب مبارک ایشان را مکدر نکنید. اگر یکوقت صفحۀ عمل من‏‎ ‎‏و شما را بردند رسول الله دید که از غیبت و از تهمت و از فحش و امثال ذلک پر است،‏‎ ‎‏جهت قلبش هم که او اطلاع دارد همه اش توجه به دنیاست، جهت اخلاق هم اخلاقیات‏‎ ‎‏فاسده، بغض و حسد و کینه ـ عرض می کنم ـ بدبینی نسبت به مردم، آن وقت یک همچو‏‎ ‎‏چیزی ببیند شاید در حضور ملائکة الله و در حضور خدای تبارک و تعالی خجالت بکشد‏‎ ‎‏که این شخص از پیروان شماست، از شیعیان شماست، از امت شماست.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۹۰ - ۳۹۱


***


نجف اشرف، ۱۳۵۴_ نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۱۷


***


جماران، ۱۳۵۹_ پیام به نیروهای مسلح ایران (وظایف و اختیارات شورای عالی دفاع)
اهم پیام:
اکنون، شما ای ملت بزرگ اسلامی ایران، بر سر دوراهی می باشید؛ راه سعادت و‏‎ ‎‏افتخار ابدی در سایۀ پرافتخار جهاد برای خدا و دفاع از کشور اسلام، و راه ذلت و ننگ‏‎ ‎‏ابدی؛ اگر خدای نخواسته در این جهاد مقدس سستی و سردی از خود نشان دهید. و من‏‎ ‎‏امید واثق دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد، و تا سقوط رژیم منحط بعث‏ ‏عراق از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از اختناق و جنایاتی که بر آنان سایۀ شوم‏‎ ‎‏افکنده نجات ندهند، دست از جهاد مقدس برندارند. و شما ای جوانان برومند خوزستان‏‎ ‎‏و منطقۀ غرب و دیگر جبهه ها، در این میدان شرف پایدار باشید و از وطن اسلامی خود با‏‎ ‎‏تمام کوشش و فداکاری دفاع کنید که به خواست خداوند متعال پیروز خواهید شد و‏‎ ‎‏جنود ابلیس را با فضاحت تمام به عقب خواهید راند. و شما ای قوای مسلح که در‏‎ ‎‏خوزستان و مرزهای جنگزده در مقابل کفار ایستاده اید، بهوش باشید و هماهنگ باشید و‏‎ ‎‏به دستورات شورای دفاع عمل کنید، و از اختلاف و تفرقه برحذر باشید که نصرت خدا‏‎ ‎‏را ان شاءالله در آغوش گرفته و سربلند و مفتخر از میدان بیرون آیید. و اینجانب اولاً به‏‎ ‎‏ملت ایران هشدار می دهم که خود را مهیا کنند و اسلحه های خود را آماده کنند و به حال‏‎ ‎‏آماده باش باشند، که اگر خدای نخواسته محتاج به بسیج عمومی شد و امر به جهاد‏‎ ‎‏مقدس عمومی داده شد، فوراً به میدان رفته و از دین خدا و کشور اسلامی دفاع نمایند. و‏‎ ‎‏ثانیاً به قوای نظامی اخطار می کنم که با کمال جدیت و بدون فوت وقت، ساز و برگ‏‎ ‎‏جنگی را که بحمدالله در حد کافی در اختیار دارید در اختیار رزمندگان، چه قوای مسلح و‏‎ ‎‏چه سایر جوانان فداکار گذاشته و کوچکترین مسامحه را جایز ندانید. و از شورای دفاع‏‎ ‎‏می خواهم که هر روز اینجانب را از وضع جبهه ها مستحضر کنند و چنانچه احتیاج به نیرو‏‎ ‎‏دارند تذکر دهند که جوانان پرشور در سطح کشور آماده جهاد هستند. و باید فرماندهان‏‎ ‎‏نظامی داوطلبانی را که ‏‏[‏‏برای جنگ‏‏]‏‏ می آیند بی درنگ مجهز کنند و به جبهه بفرستند و‏‎ ‎‏نیروی زمینی را با اقسام سلاحها و آتشبارها و توپها تقویت کنند؛ و بدانند که مسامحه در‏‎ ‎‏این امر نزد خداوند و ملت گناهی نابخشودنی است و از عواقب آن بر حذر باشند. و به‏‎ ‎‏همۀ جناحها اطمینان می دهم که پیروزی با اسلام و کشور اسلامی است و شکست خذلان‏‎ ‎‏نصیب دشمنان شما است.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۷۱ - ۲۷۳


***

. انتهای پیام /*