قم، ۱۳۴۳_ نامه به آقای محمد علی نصر آبادی (پاسخ به سؤالات شرعیه)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۰۴


***


قم، ۱۳۴۳_ تلگراف به آقای میلانی درباره حصر آقای قمی
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۴۰۵


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به آقای جلال الدین فارسی درباره امکان هجرت به سوریه
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۲۸


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره جامعیت اسلام
اهم بیانات:
هرکس هر مقدار، هر‏‎ ‎‏ذره ای که عمل شرّ به جا بیاورد، آن هم در آن عالم می بیند؛ خود او را در آن عالم‏‎ ‎‏می بیند. جهنم و بهشت از عمل من و شما موجود می شود؛ عمل ما ابزار کار است برای‏‎ ‎‏آنجا. بنابراین هدر ندهید این عمر را؛ این عمر شریفی که خدای تبارک و تعالی به شما‏‎ ‎‏داده است که در اینجا کسب کنید و کارهای خوب بکنید و هدایت کرده شما را برای‏‎ ‎‏کارهای خوب، کارهای مفید برای جامعه، کارهای مفید برای خودتان.
قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی یک جهت، دو جهت ‏‏ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ این همین است،‏‎ ‎‏محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتوانند همۀ حدود را‏‎ ‎‏تفتیش کنند و آنطوری که باید، قانون برایش بگذارند.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۲۹ - ۳۶


***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تساوی سلطنت با دیکتاتوری
اهم بیانات:
خیال نکنید که یک مملکتی الآن روی‏‎ ‎‏موازین عدالت اجرا بشود؛ خیر. مثلاً مملکت امریکا را که ملاحظه می کنید که از ممالکی‏‎ ‎‏است که بزرگ است و به طور جمهوری اداره می شود و اعلامیۀ حقوق بشر را امضا کرده‏‎ ‎‏است و داد می زند از آن حقوق بشر و آزادی مردم و اینها، آنجا هم اینطور نیست که یک‏‎ ‎‏آزادی به طور صحیح، یک عدالت به طور صحیح باشد؛ منتها رئیس جمهور در آنجا در‏‎ ‎‏خودِ مملکت خودشان، خیلی زیاد اجرای قوه نمی کند؛ در ممالک ما اجرای دیکتاتوری‏‎ ‎‏می کند. این ممالک ما که زیر دست آنهاست، در ممالک ما مأمورها را گذاشته اند و تأیید‏‎ ‎‏از آنها می کند؛ از کشتاری که ایشان می کنند، تأیید می کند؛ و از کارهای جنایات و‏‎ ‎‏خیاناتی که اینها کرده اند ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ برای اینها می کنند؛ و آنها هم تأیید از اینها می کنند. اینطور‏‎ ‎‏نیست که یک طرز حکومتی، از این حکومتهایی که هست، چه جمهوری اش و چه‏‎ ‎‏سلطنتی اش و چه مشروطه اش و چه استبدادش، یک حکومت عادله ای باشد که واقعاً‏‎ ‎‏اصلاح به حال ملت بکند و برای مردم فرمانروایی بکند، نه فرمانروایی برای قدرتهای‏‎ ‎‏بزرگ و برای خودشان بکند، نداریم یک همچو حکومتی؛ و ما یک همچو حکومتی‏‎ ‎‏می خواهیم، که این حکومت اسلامی است.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۳۷ - ۴۱


***


جماران، ۱۳۵۹_ نامه به ملت و ارتش عراق (قیام بر علیه حزب بعث عراق)
اهم نامه:
شما ای ارتش عراق! از ما بهتر می دانید که چه جوانانی را که پشتوانۀ ملت شما بوده اند‏‎ ‎‏از دست داده اید و در پیشگاه خداوند قادر عظیم و ملتهای مسلمان جهان و ملت شریف‏‎ ‎‏خودتان هیچ عذری ندارید. آیا تاکنون از خود پرسیده اید که با چه انگیزه، دوستان و‏‎ ‎‏عزیزانتان را از دست می دهید؟
این جنگ به شما ملت غیور فرصت می دهد که سکوت را شکسته وبا فریاد الله اکبر‏‎ ‎‏بپاخیزید و دشمنان اسلام و قرآن رابه سزای خودشان برسانید.‏
‏‏ای جوانان دانشگاهی، ای دانشجویان عزیز، به فریاد کشور و اسلام و ملت خودتان‏‎ ‎‏برسید و قهرمانانه قیام کنید که فرج شما نزدیک و حزب خدا بر حزب شیطان غلبه‏‎ ‎‏می کند. و ای عشایر دلیر دجله و فرات، فرصت را از دست ندهید و دشمن اسلام و میهن‏‎ ‎‏عزیز خودتان را با قیام قهرمانانه از پای درآورید و دیْن خودتان را به اسلام و قرآن مجید‏‎ ‎‏ادا کنید که با از دست دادن فرصت بدبختیها به شما روی خواهد آورد. و باید همۀ‏‎ ‎‏قشرهای ملت از قوای مسلح و دستگاههای دولتی تا دانشگاهیان و کارگران و کارمندان و‏‎ ‎‏بازاریان و کشاورزان بدانند که اعانت و کمک به این دولت غیرقانونیِ غاصبِ کافر از‏‎ ‎‏گناهان کبیره و مخالفت با خدای تعالی است، و کارشکنی و مخالفت عملی و قولی، در‏‎ ‎‏حد امکان، از واجبات الهیه است. به خدای تعالی اتکال کنید و با وحدت کلمه نهضت‏‎ ‎‏کنید که خدابا شما است.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۲۶۷ - ۲۷۰


***


جماران، ۱۳۶۴_ سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خط مشی مجلس شورای اسلامی)
اهم بیانات:
ما همیشه از اول‏‎ ‎‏ارتش را تأیید کردیم، و آن وقتی که می خواستند ارتش منحل بشود و نظرهای سوئی در‏‎ ‎‏کار بود، نظرهای فاسدی در کار بود، و می خواستند ارتش را ساقط کنند، از بین ببرند، و‏‎ ‎‏می گفتند ما دیگر ارتش نمی خواهیم، در آن وقت ما برخلاف گفتیم و گفتیم ما ارتش‏‎ ‎‏لازم داریم. و ارتش هم بحمدالله الآن تصفیه شده است، ارتش الآن ارتش بسیار خوبی‏‎ ‎‏است و دارند خدمت می کنند و ما آنها را تأیید می کنیم، چنانچه پاسداران را تأیید‏‎ ‎‏می کنیم. همۀ اینها باید با هم باشند تا این کشور را بتوانند نگه دارند.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۹۷ - ۴۰۲


***

. انتهای پیام /*