پرتال امام خمینی(س):  در سالروز تسخیر لانه جاسوسی، روز دانش آموز و تبعید امام خمینی به ترکیه بخش‌هایی از جملات قصار مقام معظم‌ رهبری درباره سیزده آبان از نظر می گذرد: 
 • تا ذهن مردم از شعار مرگ بر آمریکا پر است تسلط دوباره‌ی آمریکا بر این کشور ممکن نیست.
 • ملت و دولت ایران در کنار یکدیگر از هیچ یک از قدرت‌های استکباری واهمه ندارند.
 • ما حتی برای یک لحظه با آمریکا کنار نخواهیم آمد.
 • سیاست ما سیاست آشتی‌ناپذیری با آمریکاست.
 • اولین مضمون سیزده آبان عبارتست از رویارویی رژیم آمریکا با نهضت اسلامی و بیداری اسلامی.
 • سیزده آبان، اینهاست؛ یعنی مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار.
 • دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته باشد.
 • در میان ایام‌الله انقلاب سیزدهم آبان دارای ابعادی متنوع‌تر و پیام‌هایی عمیق‌تر است.
 • سیزده آبان روز تجلی آزادگی، شجاعت و غیرت انقلاب ملت ایران است.
 • تسخیر لانه‌ی توطئه و جاسوسی جهادی ابتدایی بود علیه استکبار جهانی.
 • سیزده آبان یعنی مقابله با زورگویی، دسیسه و استکبار.
 • شعار مبارزه با استکبار برای ایران اسلامی یک مساله اساسی محسوب می‌شود.
 • سیزدهم آبان، روز تجلی دوباره‌ی آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان ماست.
 • آینده مملکت در دست دانش‌آموزان است.
 • ملت ما اولین ملتی بود که ثابت کرد آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
 • سیزدهم آبان سال پنجاه و هفت دوران شور و اعتلای مبارزات ضد رژیم و ضد آمریکایی در ایران است.
 • وحدت، مقاومت و اراده‌ی ملت رمز پیروزی در برابر آمریکاست.
 • همین ایستادگی شما ملت است که بالاخره دشمن متجاوز زورگوی دروغگوی مستکبر را از اوج نخوتش به زیر خواهد آورد و به زانو خواهد افکند.
 • من به شما جوانان عرض می‌کنم که وعده‌ی خدا را باور کنید، که اگر اهل حق، پای حق خودشان بایستند، حق پیروز خواهد شد.

. انتهای پیام /*