‏‏قم، ۱۳۴۱_ بیانات در جمع اصناف و طلاب قم (لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی)
«خوب است کسانی که این بیانات را می نویسند، به مقامات دولتی اطلاع دهند که‏‎ ‎‏بیش از این با احساسات مردم بازی نکنند. علمای اسلام دست بردار نیستند؛ اگر آنها‏‎ ‎‏خیال می کنند با امروز و فردا کردن، می توانند موضوع‏‎ را مسکوت بگذارند؛ اشتباه‏‎ ‎‏است، ابداً اینطور نیست؛ کار، خیلی مهم است. صحبت خطر برای اسلام است. علمای‏‎ ‎‏اسلام نمی توانند ساکت بمانند.»‏
«این قضیه منحصر به علمای ایران نیست؛ علمای عراق، علمای مصر، علمای یمن و‏‎ ‎‏علمای سایر نقاط اسلامی هم در این موضوع با ما هستند. اگر روزی بنا شود که با کمک‏‎ ‎‏شما بخواهیم عملاً به دولت نشان بدهیم، جمعیت اینقدر نخواهد بود؛ آن روز، جمعیتی‏‎ ‎‏جمع شود که اینجا جا نگیرند و باید در بیرون قم اجتماع کنند. ولی ما انتظار داریم، دولت‏‎ ‎‏عاقبت کار را ملاحظه کند و بیش از این، جواب به طول نیانجامد. شما هم چند روز دیگر‏‎ ‎‏صبر کنید.»‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۹۱

***

نجف اشرف‏، ۱۳۵۵_ نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۷۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «ان.بی.سی» امریکا (ردّ سازش با رژیم شاه و آینده انقلاب)
اهم بیانات:
‏‏ ‏‏اینها تبلیغات طرفداران شاه است که می خواهند مملکت در این هرج و مرجی که هست‏‎ ‎‏باقی باشد و شاه یک حکومت استبدادی غیر قانونی بر مردم بکند. ایران رجال برجسته و‏‎ ‎‏کارشناسهای متعهد و مسئول دارد که ادارۀ مملکت را به عهده می گیرند، ولی این‏‎ ‎‏اداره ای که شاه می کند که تمامش مبنی بر خیانت و خسارت ملت است، هیچ دردی را‏‎ ‎‏دوا نمی کند. اصولاً شاه در این سی و چند سال چه دردی را دوا کرده است؟‏
ملت ایران به واسطۀ‏‎ ‎‏اِعمال نفوذ امریکاست که از حکومت و دولت آن تنفر دارد. دخالت امریکا دیگر تقریباً‏‎ ‎‏بیواسطه است. من می ترسم که این دخالتها منتهی به نگرانی ملت ایران از ملت امریکا نیز‏‎ ‎‏بشود. باید ملت امریکا دولت را وادار کند که در امور داخلی کشور ما دخالت نکند که‏‎ ‎‏موجب این همه نگرانی و ناآرامی شده است.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۳۷ - ۴۳۹

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان و سیاست خارجی آینده ایران
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۴۰ - ۴۴۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه انگلیسی آبزرور درباره موضع ارتش و رژیم شاه
اهم بیانات:
‏‏اگر چه ارتش با شدت هرچه تمامتر وارد میدان شده است، لکن احتمال این هست که‏‎ ‎‏همین شدت عمل موجب نزدیکی پیروزی ملت باشد. و با این شدتها نمی شود یک ملت‏‎ ‎‏را که همۀ افرادش به پا خاسته اند ساکت کرد. و امید فتح الآن بیشتر است.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۴۲


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه لبنانی النهار درباره فلسطین و دستگیری هویدا
اهم بیانات:
‏‏ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده‏‎ ‎‏است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۴۳ - ۴۴۵


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ابعاد سیاسی و عبادیِ اسلام
اهم بیانات:
در خطبۀ نماز جمعه مقدرات مملکت باید بیان بشود؛ مسائل سیاسی که در مملکت‏‎ ‎‏جریان باید پیدا کند، مسائل اجتماعی که در مملکت باید جریان پیدا کند، گرفتاریهای‏‎ ‎‏مسلمانها، اختلافات مسلمانها، در آن خطبه ها باید طرح بشود و رفع بشود.
در هر صورت اسلام مثل مذاهب دیگر، یعنی مذاهبی که حالا ظاهرش به ما رسیده،‏‎ ‎‏آنطور نیست. همۀ چیزهای انسان را می سازد. هم انسان را از حیث عقل می سازد، هم‏‎ ‎‏انسان را از حیث اخلاق و تهذیب اخلاق می سازد، هم انسان را از حیث ظاهر و آداب‏‎ ‎‏ظاهری می سازد، هم در همۀ اموری که انسان به آن احتیاج دارد، اسلام دخالت دارد.‏‎ ‎‏مثل حکومتها نیست که فقط در امور ـ مثلاً ـ اجتماعی شان، سیاسی شان، دخالت داشته‏‎ ‎‏باشند اما کاری به این نداشته باشند که خودش توی خانه چه می کند، به اینها ربطی ندارد؛‏‎ ‎‏هرکس توی خانۀ خودش هر کاری می کند، حکومتها به او کاری ندارند. اگر در خانۀ‏‎ ‎‏خودش هم قماربازی بکند، حکومت چه کار دارد. اگر بله بیاید خلافِ ـ مثلاً ـ نظم به جا‏‎ ‎‏بیاورد آن وقت حکومتها می آیند سراغش. اسلام تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ همان ـ در منزل خودتان که‏‎ ‎‏[‏‏در‏‏]‏‏ خلوت هستید آنجا با شما کار دارد؛ در توی عائله تان که چند نفر هستید باز کار دارد‏‎ ‎‏به شما. می آیید توی همسایه تان با خودتان، با شما نسبت به همسایه هایتان کار دارد؛ با‏‎ ‎‏همشهریهایتان باز کار دارد؛ با هم مذهبیهایتان کار دارد؛ با خلافِ مذهبیهایتان هم ـ همه،‏‎ ‎‏همۀ اینها را آداب دارد.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۴۶ - ۴۵۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ نامه به آقای سید محمد علی قاضی طباطبایی (تکذیب تلگراف جعلی)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۵۴

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای احمد جنتی به سمت امامت جمعه اهواز
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای سید عبدالعلی لاری به سمت امامت جمعه لار
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۱

***

. انتهای پیام /*