‏‏نجف اشرف‏، ۱۳۵۶_ پیام به علما و ملت ایران و بیان وظیفه عمومی در قبال رژیم
اهم پیام:
آن پدر که چنان سلب آزادی از‏‎ ‎‏ملت کرد که نه ملت حق یک کلمه حقگویی داشت و نه مجلس و نه مطبوعات، و این پسر‏‎ ‎‏که همه می بینید و حال طبقات ملت و مجلس و مطبوعات به همه معلوم است. آن پدر که‏‎ ‎‏تمام املاک شمال را با زور و حبس و تبعید و قتل از مردم گرفت و برای خودش ثبت داد،‏‎ ‎‏و این پسر که ذخایر ملت را در بانکهای خارجی انبار کرده و خون مردم را خود و فامیل و‏‎ ‎‏بستگانش تا آخرین قطره مکیده و می مکند. ما آن پدر را با تمام جنایات و خیانتهایش‏‎ ‎‏دیدیم و رنجها کشیدیم، و اکنون ما و شما مواجه با جنایات این خلف صدق! هستیم و‏‎ ‎‏رنجها می کشیم.
ملت ایران مسلمان است و اسلام را می خواهد؛ آن اسلامی که در پناه آن آزادی و‏‎ ‎‏استقلال است، رفع ایادی اجانب است، هَدْم پایگاههای ظلم و فساد است، قطع کردن‏‎ ‎‏دستهای خیانتکاران و جنایتکاران است. ملت آن دودمانی را نمی خواهد که تمام‏‎ ‎‏مقدسات و مقدرات آنها را به دست اجانب سپرده، تمام مخازن نفت و غیر آن را به باد‏‎ ‎‏داده، اقتصاد کشور را به فنا سپرده، کشاورزی را ساقط کرده، اختیار ارتش را به دست‏‎ ‎‏صاحب منصبان و کارشناسان امریکا داده و آنها را مصون و مختار کرده است،
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۶۰ - ۲۶۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگار مصری (چگونگی شروع جنبش اسلامی و برنامه های آن)
اهم بیانات:
‏‏فکر حکومت اسلامی، اینکه باید اسلام حکومت کند و نه غیر اسلام، یک فکری‏‎ ‎‏نیست که تازگی داشته باشد. در ابتدای اسلام، برنامۀ اسلام این بوده است که حکومت‏‎ ‎‏الهی همه جا باشد. نهایت اینکه، غفلت مسلمین از مصالح خودشان و اخیراً هم دستهای‏‎ ‎‏استعمار از چند صد سال پیش به این طرف، موجب شد که حتی طرح همچون آرمانی‏‎ ‎‏نشود. جنبش اسلامی اخیر، بیش از پانزده سال است که به رهبری علمای ایران با مخالفت‏‎ ‎‏با طرحهای شاه شروع شده است، طرحهایی که مخالف اسلام و ایران بود و دنبالۀ‏‎ ‎‏خیانتهای گذشتۀ او نیز بود. مردم از علما طرفداری کردند. اختلافات زیاد واقع شد که این‏‎ ‎‏مطلبی است طولانی. آنچه تقریباً در این یک سال واقع شد، اینکه کم کم خواسته های‏‎ ‎‏ملت به صورت طرحی درآمد و منتهی به این شد که همان خواسته های صدر اسلام‏‎ ‎‏بایستی طرحش ریخته شود. در این طرح نه فقط ایران از زیر بار استعمار و ظلم بیرون‏‎ ‎‏می رود، بلکه سرمشقی باشد برای همۀ کشورهای اسلامی، چه ایران و چه سایر‏‎ ‎‏کشورهایی که زیر فشار و استبداد هستند.
نظامی که مخالف نظام اسلام است در همه چیز، هم‏‎ ‎‏فرهنگش برخلاف نظام اسلام است، هم ارتشش، و هم اقتصادش، و هم سیاستش،‏‎ ‎‏بایستی منقلب شود و نظام اسلامی تحقق پیدا کند. پس از اینکه نظام اسلامی تحقق پیدا‏‎ ‎‏کرد، آن وقت مجلس هست، آرای وکلای مجلس هست، تمام اینها هست...، ما‏‎ ‎‏می خواهیم همۀ احکام اسلامی را جاری کنیم و عملاً ثابت خواهیم کرد که احکام اسلام‏‎ ‎‏مترقی است و بهتر از این است که دزد را ببرند و دزد بیرون بیاورند.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۵۵ - ۴۵۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (حکومت اسلامی مناسب ترین حکومت)
اهم بیانات:
پیغمبر اکرم از باب اینکه دستش دستی بود که تخلف در تمام عمرش از کارهایی که‏‎ ‎‏خدا فرموده بود نکرده بود، این دستْ دست خدا می شود، بیعتْ بیعت با خداست. از‏‎ ‎‏اینجایی که کارهایی را که کرده بود، اراده اش تابع ارادۀ خدا، کارش تابع کارهای خدا،‏‎ ‎‏حکومتش حکومت الهی است، به او گفته می شود که تو تیر نینداختی، وقتی که تیر‏‎ ‎‏انداختی تو نبودی، خدا تیر انداخت. با اینکه پیغمبر تیر انداخته بود اما ظل خدا بود، هیچ‏‎ ‎‏حرکتی از خود نداشت، هر چه داشت تَبَع قانون بود؛
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۵۹ - ۴۶۶

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع دانشجویان مقیم خارج (کاپیتولاسیون ـ نفت)
اهم بیانات:
‏‏ الآن که می بینید که همۀ مسائل واضح شده است و خیانت شاه واضح شده و خود شاه‏‎ ‎‏آمده پشتِ ـ عرض می کنم که ـ رادیو و اقرار به ذنب و گناه خودش کرده، اسمش را‏‎ ‎‏«اشتباه» گذاشته ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ تا حالا من کارهایم اشتباه بود از این جهت از اینجا به بعد این‏‎ ‎‏اشتباهات را نمی کنم! شمایی که یک شاهی را می بینید که خیانتهای خودش را اقرار‏‎ ‎‏کرده، پشت رادیو اعلام کرده، دستش را پیش ملت دراز کرده که ببخشید من را، من‏‎ ‎‏اشتباه کردم، خوب همین حالا همه تان بروید آن کنار؛ یا بروید کنار از ارتش یا متصل‏‎ ‎‏بشوید به مردم؛
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۴۶۷ - ۴۷۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل کلانتری تهران (ایجاد حالت اطمینان و امنیت در مردم)
اهم بیانات:
شما هیچ خوف این را نداشته باشید که این کسانی که به این ملت خیانت کردند و‏‎ ‎‏رفتند، دیگر برگردند. اینها دیگر برگشت برایشان نیست. و خوف این هم نداشته باشید که‏‎ ‎‏این قدرتهایی که چپاولگری می کردند در این مملکت، و مالِ این ملت را خوردند و‏‎ ‎‏بردند، و از بین بردند، و خود ملت حالا مواجه با یک نابسامانیهاست، اینها دوباره‏‎ ‎‏بخواهند برگردند. همچو خوفی به خودتان راه ندهید، با قدرت این راه را طی بکنید. و‏‎ ‎‏آن چیزی که من باید به شما سفارش کنم این است که باید مراکزی که دست هر کس‏‎ ‎‏هست؛ این مراکز دولتی، آنی که دست ارتش است، آنی که دست ژاندارمری است، آنی‏‎ ‎‏که دست شماهاست، این مراکز باید مراکزی باشد که اشخاصی که وارد می شوند در آن‏‎ ‎‏مراکز، ببینند که دارند در یک جایی وارد می شوند که آنجا مورد اطمینان آنهاست.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۲ - ۴۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب آقای مسلم ملکوتی به سمت امامت جمعه تبریز
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۵۲

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم انتصاب آقای سید علی اکبر محتشمی به سمت سرپرست کمیته های انقلاب
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۱۵

***

جماران، ۱۳۶۴_ نامه به آقای منتظری (وقف نامه مؤسسه همدانیان)
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۱۸ - ۴۱۹

***

جماران، ۱۳۶۶_ حکم شمول تعزیرات برای متخلفین از مقررات شهرداری به رئیس دیوان عالی کشور
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۱۷ – ۴۱۸

***

. انتهای پیام /*