‏‏
نجف اشرف، ۱۳۵۴_ نامه به آقای سید احمد خمینی درباره عدم ارسال وجه به نجف
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۲۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۶_پیام تشکر به دانشجویان خارج از کشور و تأکید بر ادامه مبارزه
اهم پیام:
‏‏ ‏‏ من به شما و سایر برادران که در داخل کشور زیر چکمۀ پلیس و در زندانها و‏‎ ‎‏شکنجه گاهها به سر می برند و با محرومیتها و مصیبتهای جانفرسا، دست به گریبان هستند،‏‎ ‎‏و به خاندان کسانی که در راه حق، زیر شکنجۀ شاه، جان خود را فدا کردند، امید نصرت و‏‎ ‎‏پیروزی می دهم؛ به شرط آنکه کوششها برای حق باشد و برای نصرت دین حق که با‏‎ ‎‏پیوستگی به آن از نصرت خدای تعالی برخوردار خواهید شد.
شما و ما در هر جا که هستیم و با هر وضعی که رو به رو هستیم باید خود را برادر دانسته‏‎ ‎‏و با هم، پیوستگی مستمر برقرار سازیم و با برادران داخل کشور در هر لباس که هستند‏‎ ‎‏دست برادری بدهیم، و برای رفع اختلافات که به دست اجانب رخ داده و دستگاه جبار و‏‎ ‎‏عمال اجانب پیوسته بر آن دامن می زنند کوشش کنیم. و باید بدانیم تا اختلاف بین طبقات‏‎ ‎‏ملت خصوصاً بین روحانیون و دانشجویان با روشنفکرانشان وجود دارد باید از پیروزی‏‎ ‎‏مأیوس باشیم.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۶۵ - ۲۶۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم (اوضاع عمومی ایران قبل و بعد از انقلاب)
اهم بیانات:
‏‏ فشار بیش از حد شاه، مردم را‏‎ ‎‏چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. شاه، استقلال سیاسی،‏‎ ‎‏نظامی، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است و ایران را در همۀ ابعاد وابسته به غرب‏‎ ‎‏و شرق کرده است. مردم ایران را زیر شکنجه و سیاهچالهای زندان کشته است. از تمام‏‎ ‎‏علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام اینها موجب شده است که‏‎ ‎‏مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت اسلامی باشند... حکومت اسلامی ای که بر‏‎ ‎‏پایۀ استقلال و آزادی بنا می شود. و اما راجع به عکس العمل خشن نظامی، مگر اکنون ما‏‎ ‎‏گرفتار چنین حکومتی نیستیم؟ آیا خشونتی را بیش از آنچه اکنون ملت ایران بدان‏‎ ‎‏گرفتارند در تاریخ دیده اید؟ و یا سراغ دارید؟ آیا بیش از پنجاه سال نیست که ما با‏‎ ‎‏عکس العمل خشن نظامی رو به رو هستیم؟ یک کودتای نظامی هم مانند دولت نظامی‏‎ ‎‏نمی تواند مبارزات مردم را متوقف کند. مبارزه، تا برچیده شدن نظام شاهنشاهی و سقوط‏‎ ‎‏این دودمان ادامه دارد.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۴، ص ۵۲۳ - ۵۲۴

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقایان حسن کروبی و موسوی خوئینی ها (گروگان های زن و سیاه پوست)
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۵۳

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری (هدف دشمن، ضربه به اسلام)
اهم بیانات:
من هیچ خوفی از جنگ ندارم و شما هم ندارید و ملت ما هم ندارند، لکن آن خوفی ‏که هست که من برای شما، که می خواهید افسر باشید و در جبهه ها بروید و با کفّار جنگ‏‎ ‎‏کنید، باید تذکر بدهم ‏‏[‏‏این است‏‏]‏‏ که نقشه های حساب شده در کار است برای شکستن‏‎ ‎‏اسلام. مقصد اصیل این است که اینها چون از اسلام سیلی خورده اند و با قدرت «الله اکبر»‏‎ ‎‏آنها را از ایران بیرون کرده اند و دست چپاولگرها را کوتاه کرده اند، لهذا، دشمن اصلی،‏‎ ‎‏اسلام است؛ نه ارتش است، نه روحانیت است و نه جمهوری اسلام و نه حکومت‏‎ ‎‏اسلامی و نه آنهایی که در راه اسلام دارند فداکاری می کنند. دشمن اصلی اینها نیستند،‏‎ ‎‏دشمن اصلی اسلام است. منتها با یک نقشۀ حساب شده دارند پیشروی می کنند.‏
می بینند که خوب، یکی از اشخاص، یکی از‏‎ ‎‏گروههایی که نقشی دارد در این امر و نقش بزرگی دارد، روحانی است. از اولی که این‏‎ ‎‏انقلاب پیدا شد تا حالا یک دسته جات روشنفکر و قلمداری، آنهایی که قلمهایشان و‏‎ ‎‏نطقهایشان و گفتارهایشان بر ضد اسلام است و یا خودشان نمی دانند و یا دانسته این کار‏‎ ‎‏را می کنند از اول این مسئله را می گفتند که روحانیون بروند یک کار دیگری بکنند، ماها‏‎ ‎‏هم می رویم سراغ ‏‏[‏‏سیاست.‏‏]‏
‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۴۵ - ۳۵۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم انتصاب آقای سید محمد خاتمی به سمت سرپرست روزنامه «کیهان»
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۵۶

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع مسئولان بنیاد شهید و ... (اهمیت حفظ نظام ـ نقش روحانیت)
اهم بیانات:
این انقلاب اسلامی ایران همچو در‏‎ ‎‏دنیا چهره پیدا کرده است که همۀ قدرتهای بزرگ را به وحشت انداخته است که مبادا این‏‎ ‎‏انقلاب به آن چهرۀ واقعی که دارد، همه جا توجه به آن بکنند و یک وقت ابرقدرتها‏‎ ‎‏ببینند که ممالک اسلامی و ممالک دیگر هم از دست آنها رفت. از این جهت، کوشش‏‎ ‎‏می کنند، به همۀ قوا کوشش می کنند که اینجا، که هستۀ مرکزی این انقلاب و نهضت‏‎ ‎‏اسلامی است، اینجا را بکوبند. کوبیدن، بهترین کوبیدنها آن است که از داخل، این مسئله‏‎ ‎‏واقع بشود: اختلاف داخلی، خودمان توی سر خودمان بزنیم.‏
من اخطار می کنم بر ملتهای اسلامی و خصوصاً ملتهای عرب و بر ارتشهای اسلامی‏‎ ‎‏و ارتشهای دولتهای عربی که گذشتن این طرح در یک جای سربسته بدون توجه ملتها‏‎ ‎‏جز اینکه شما را به اسارت اسرائیل درآورد و تا آخر عمر نوکر اسرائیل باشید و دست‏‎ ‎‏بسته و چشم بسته به اختیار اسرائیل و امریکا درآیید، هیچ چیز دیگری نیست. برای‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی و برای عرب، هیچ ننگی بالاتر از این نیست که تسلیم این طرح فاسد‏‎ ‎‏خراب صد در صد مخالف با اسلام بشود. ننگ عرب است که قبول کند این آقایی‏‎ ‎‏اسرائیل را. من به همه اخطار می کنم که اگر این طرح بگذرد، فردا اسرائیل مکه و مدینه را‏‎ ‎‏از چنگ شما بیرون می آورد.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۶۳ - ۳۷۳

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به رزمندگان اسلام در قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع)؛ (تبریک پیروزی رزمندگان)

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ از قول من به کلیۀ رزمندگان اسلام بویژه رزمندگانی که در منطقۀ عملیات قرارگاه‏‎ ‎‏حمزه سیدالشهدا ـ علیه السلام ـ با دشمنان اسلام مبارزه می کنند تبریک بگویید. اسلام و‏‎ ‎‏مسلمانان متعهد، به این پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته اند، و از یاد هیچ یک از ما‏‎ ‎‏نخواهید رفت. شما فرزندان عزیز ملت هستید. فتحی که به دست شما صورت گرفت،‏‎ ‎‏برای ملت سرافرازی بود. امیدوارم این پیروزی تا آخرین مرحله موفق باشد. سلامت و‏‎ ‎‏سعادت تمام رزمندگان را از خداوند خواهانم و از دعا شما را فراموش نخواهم کرد.‏


‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏


‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۹۴

***

جماران، ۱۳۶۶_ حکم شمول تعزیرات برای متخلفین از مقررات شهرداری به رئیس دیوان عالی کشور
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۱۷ - ۴۱۸

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم ترفیع درجۀ فرمانده ژاندارمری و شهربانی به وزیر کشور
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۱۹

***

. انتهای پیام /*