مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشجو در هفته پژوهش در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار می شود. به گزارش پرتال امام خمینی(س)،  معاونت پژوهشی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی در نظر دارد هم‌زمان با هفته پژوهش، دانشجویان پژوهشگر نمونه را از میان دانشجویان پژوهشکده انتخاب و معرفی کند. لذا بدینوسیله از علاقه‌مندان درخواست می‌شود برای شرکت در این مراسم، فرم مربوط به پژوهشگر برتر را از دریافت نموده و پس از تکمیل همراه با مستندات مربوطه را از سایت پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامیدریافت و تا تاریخ  98/09/13 به دفتر معاونت پژوهشی تحویل دهند. یادآور می‌شود در انتخاب پژوهشگران برتر صرفاً فعالیت‌هایی مد نظر خواهند بود که با نام پژوهشکده از تاریخ 97/09/01 الی 98/08/30 منتشر یا ارائه شده باشند.

 


. انتهای پیام /*