نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه به جمعی از علما و توضیح پیرامون وصیت نامه
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۷۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران به مناسبت جنایات اخیر رژیم شاه


‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

جنایات رژیم منحط شاه روز به روز پر اوجتر می گردد. افزایش حجم جنایات به‏‎ ‎‏قدری است که قدرت بیان را سلب می نماید. ضایعات این چند هفتۀ اخیر، سرتاسر ایران‏‎ ‎‏را به سوگ نشانده است و قدرت تفکر را از شاه سلب کرده است. دولت یاغی نظامی، به‏‎ ‎‏امر شاه، تر و خشک را به آتش کشیده و یکی از بزرگترین ضربه های این جنایتکار به‏‎ ‎‏اسلام، به مسلسل بستن بارگاه قدس حضرت علی بن موسی الرضا ـ صلوات الله علیه ـ‏‎ ‎‏است. این بارگاه مقدس در زمان رضاخان به مسلسل بسته شد و قتل عام مسجد گوهرشاد‏‎ ‎‏به وجود آمد، و در زمان محمدرضاخان آن جنایت تجدید و دژخیمان شاه در صحن و‏‎ ‎‏حریم آن حضرت ریخته و کشتار کردند. ملت مسلمان باید از این شاه و دولت یاغی‏‎ ‎‏غاصب تبرّی کنند و مخالفت با آن لازم است. تمام اقشار ملت، خصوصاً اهالی قرا و‏‎ ‎‏قصبات، باید بدانند که شاه غاصب و دولت یاغی او کمر به هَدْم‏‎ مقدسات اسلام‏‎ ‎‏بسته اند، و اگر مهلت پیدا کنند به محو آثار شریعت برمی خیزند. بر تمام طبقات ملت لازم‏‎ ‎‏است، با هر وسیلۀ ممکن، به سقوط این دستگاه جبار قیام کنند. اطاعتِ این دستگاه،‏‎ ‎‏اطاعت طاغوت و حرام است. خداوندْ مسلمین را از شرّ آنان حفظ فرماید. در این عزای‏‎ ‎‏بزرگ و جسارت به مقام امام امت، روز یکشنبه ۲۵ ذی الحجه‏‎ عزای عمومی اعلام‏‎ ‎‏می شود. ‏‏انّالله و انّا الیه راجعون.‏

‏‏۲۳ ذی الحجه ۱۳۹۸ ـ روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۹۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره قیام همگانی برای آزادی
اهم بیانات:
ایشان که همچو دست و پایش را گم کرده که مبادا ثبات ایران یا ثبات منطقه به هم‏‎ ‎‏بخورد، برای این است که مبادا یکوقتی ثبات اینجا به هم بخورد و نفت را دیگر به ما‏‎ ‎‏ندهند! مبادا ثبات منطقه به هم بخورد و کشتیرانی برای بردن نفتها و برای سایر منافع به‏‎ ‎‏هم بخورد. مسئله آن است. چرا درست نمی گویی؟! خوب درست مثل یک آدم‏‎ ‎‏صحیحی، خوب بگو به اینکه ما می ترسیم که این منافعی که در ایران داریم ـ همان‏‎ ‎‏طوری که وزیر خارجۀ انگلستان گفت، او تصریح کرد که ایشان بسته به ماست، ما منافع‏‎ ‎‏داریم در آنجا، ایشان حافظ منافع ماست و ما پشتیبانی از ایشان می کنیم ـ خوب شما هم‏‎ ‎‏صاف مسئله را بگو که ما منافعی از ایران داریم می بریم: یک نفت را می خواهیم ببریم؛‏‎ ‎‏می خواهیم پایگاه در ایران داشته باشیم که اگر یک جنگ عمومی پیش بیاید ما سنگر‏‎ ‎‏داشته باشیم؛ می خواهیم سایر ذخایر ایران را ببریم؛ و شاه است که می تواند برای ما تأمین‏‎ ‎‏کند این امور را، از این جهت ما پشتیبانی از شاه می کنیم.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۹۴ - ۱۰۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ زدگان)
اهم بیانات:
اگر شما گمان‏‎ ‎‏کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول‏‎ ‎‏بدهند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب، کأنّه قلبهای این ملت را متحول‏‎ ‎‏کرد و تمام این ملت را در مقابل آن قدرتهای بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و‏‎ ‎‏دست همۀ قدرتها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به جنگزده های‏‎ ‎‏ما، به عزیزان ما که آواره شده اند از محل خودشان، قدرت عنایت کرده است که در‏‎ ‎‏مقابل نارساییها و در مقابل زحمتها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه خودشان کمک کار‏‎ ‎‏باشند و این قدرت الهی است که شما جوانها را وادار می کند که در بنیاد مستضعفین به‏‎ ‎‏خدمت مستضعفین باشید.‏
و شما برادرهایی که در جبهه جنگ می کنید و شما برادرهایی که آسیب جنگی‏‎ ‎‏دیدید، و شما برادر و خواهرهایی که مصیبت دیده اید برای خدا بوده است و خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی جبران خواهد کرد. و من امیدوارم که بزودی ان شاءالله ، این جنگ تمام‏‎ ‎‏بشود و این خرابیهایی که به دست کفار بر ما وارد شده است، بزودی جبران بشود و‏‎ ‎‏خانه ها بهتر از اول ساخته بشود. و ان شاءالله ، زندگی عادی خودشان را این مسلمین عزیز‏‎ ‎‏و این ساکنین جنوب و غرب، زندگی اصیل خودشان را از سر بگیرند. ‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۸۲ - ۳۸۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع رزمندگان و خانواده شهدا (ارزش معنوی حماسه آفرینی ها)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۰۸ - ۱۰۹


***


جماران، ۱۳۶۳_ نامه به آقای سید احمد خمینی (تأیید صداقت و امانتداری ایشان)


‏بسمه تعالی‏


من شهادت می دهم که احمد فرزنداینجانب از موقعی که در مسائل روز وارد شده‏‎ ‎‏است و تماس با کارهای اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف‏‎ ‎‏دستورات اینجانب مشاهده نکرده ام و در اعلامیه ها و امثال آنها تصرفی بدون رضای من‏‎ ‎‏نکرده است و چیزی بر خلاف گفته های من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافی از‏‎ ‎‏او مشاهده نکردم .لکن باید احمد بداند کسانی خصوصاً مثل او که در این امور اجتماعی‏‎ ‎‏یا سیاسی وارد می شوند، مصون از افترا و ضربه نیستند و باید او حساب خود را با خدای‏‎ ‎‏قادر متعال درست کند و به ذات مقدسش اتکال نماید و از بشر ضعیف هراس نداشته‏‎ ‎‏باشد که مکاید بشری چون خود بشر زودگذر وفانی است و همه به سوی او ـ جل و علا ـ‏‎ ‎‏خواهیم رفت و اکنون نیز در محضر مبارک او هستیم. والسلام علی من اتبع الهدی. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی توفیق خدمت به خلق برای همه دست اندرکاران و برای منسوبان به خود‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏‏تاریخ سلخ صفر ۱۴۰۵ ـ روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹ ص ۱۰۷

***

. انتهای پیام /*