نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «تایمز» درباره آینده ایران
اهم بیانات:
خرابیهایی که شاه کرده ترمیم می کنیم و نقایصی که اصولاً از نظام شاهنشاهی به وجود‏‎ ‎‏آمده است، اصلاح می کنیم. و تمام چارچوبهای پوسیده و بی محتوایی را که در طول این‏‎ ‎‏پنجاه سال، مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم و حکومتی مبتنی بر عدل و‏‎ ‎‏انصاف نسبت به همۀ اقشار وطن می سازیم. و از مردم می خواهیم تا بر پایه های اسلامی‏‎ ‎‏خویش تکیه زنند و بر غرب و غربزدگان که موجب نابودی فرهنگ آنان شده است پشت‏‎ ‎‏پا زنند. خود را از وابستگی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به هر وسیله‏‎ ‎‏که شده است نجات می دهیم. البته خوب می دانیم که با چه گرفتاریهایی روبه رو خواهیم‏‎ ‎‏شد، ولی تقریباً باید از صفر شروع کنیم.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۳۲ - ۱۳۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ گفتگو با نمایندگان حرکة المحرومین لبنان (مبارزه با صهیونیسم تا پیروزی)
اهم بیانات:
یکی از دلایل مخالفت ما با شاه همین رابطه با اسرائیل بوده است. همین قضیه‏‎ ‎‏موجب حرکت مردم ایران شده است. در اعلامیه هایمان به کَرات شاه را مؤاخذه‏‎ ‎‏کرده ایم. در همین اعلامیه چند روز قبل که صادر شد در مورد کارکنان نفت، همین مسئلۀ‏‎ ‎‏اسرائیل و نفت ایران بیان شده است.‏
اسلام همیشه در مواقع هجومِ غیر، به علت صبر و تحمل و تأمل مسلمانها‏‎ ‎‏موفقیت پیدا کرده است. مثل خود رسول اکرم (ص) با قوای اندک بر ایران و روم غلبه‏‎ ‎‏کردند، به علت ایمان، اکنون هم مذهب و مطلب ما حق است. اتکال ما به خدای بزرگ‏‎ ‎‏است. از زیادی قدرت دشمن باک نداریم و امیدواریم این نهضت ایران و گرفتاریهای‏‎ ‎‏لبنان با اتکال به خدا و عدم غفلت از لطف خداوند پیروز گردد، ولو قدرت دشمنان ما‏‎ ‎‏زیاد است. از شما متشکریم به مناسبت سفرتان و آمدنتان.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۳۳ - ۱۳۴


***


قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (تشکیل جلسۀ شورای امنیت درباره گروگان ها)
اهم بیانات:
آقای کارتر پس از مانور سیاسی و‏‎ ‎‏نظامی، راضی شده اند که شورای امنیت فقط برای رسیدگی به این امر تشکیل شود. غافل‏‎ ‎‏از آنکه ملت ما می دانند که هر شورایی یا محکمه ای که تحت نفوذ مستقیم امریکا‏‎ ‎‏تشکیل شود از اول رأی آنان دیکته شده است، و محکومیت ملت مظلوم ما مورد‏‎ ‎‏استقبال آنان است. ملت ما با «شورای امنیت» فرمایشی که از اول تکلیف آن معلوم شده‏‎ ‎‏موافق نیست. رسیدگی به امر شاه مخلوع و امر جاسوسان در مرکز جاسوسی، جز در ایران‏‎ ‎‏امکان ندارد، زیرا علائم و شواهد جرم در ایران است و قابل انتقال به غیر ایران نیست. ما‏‎ ‎‏قریب صد هزار شهید دادیم و چندین میلیون شاهد و بیش از صد هزار معلول داریم که‏‎ ‎‏امکان ندارد به خارج روند و عَرضه شوند و شهادت دهند؛
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۳۵ - ۱۳۶

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت (اهمیت انجمن های اسلامی)
مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت‏‎ ‎‏[‏‏باید‏‏]‏‏ بدانند که این مجلس پشتوانۀ کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال‏‎ ‎‏کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که‏‎ ‎‏ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر. باید همانطوری که اعلام می کنند و آن روزی‏‎ ‎‏که اعلام می کنند که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کرده اند بزرگان به آنها رأی بدهند‏‎ ‎‏و کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند، بروند و شرکت بکنند. در آراء‏‎ ‎‏آزادند؛ هرکس را می خواهند انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند.
اگر این وحدتی که بین مسلمین هست و خصوصاً در بین ایران تحقق‏‎ ‎‏پیدا کرده است، از دست برود ما برمی گردیم ـ خدای نخواسته ـ به همان رژیمهای‏‎ ‎‏فاسدی که همه چیز این کشور را به باد دادند و نگذاشتند مغزهای متفکر این جوانهای ما‏‎ ‎‏به کار بیفتد.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۱۱ - ۱۱۵

***

. انتهای پیام /*