نجف اشرف، ۱۳۵۰_ نامه به آقای محمد حسن اعرابی در جهت فروش منزل
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۰۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه تشکر به آقای بهاء الدین محلاتی (شهادت سید مصطفی)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۷۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۶_ نامه تشکر به آقای محمد صدوقی (شهادت سید مصطفی)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۷۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه «لوژورنال» درباره پیوستن ارتش به انقلاب
اهم بیانات:
این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند و مسئولیت‏‎ ‎‏امور را به دست آنان بسپارند. ولکن من شخصاً نمی توانم در این تشکیلات مسئولیت‏‎ ‎‏خاصی را بپذیرم و در عین حال همیشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظیفۀ‏‎ ‎‏ارشادی خود را انجام می دهم.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۳۶ - ۱۳۷

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (رأی به قانون اساسی جمهوری اسلامی)
اهم بیانات:
محرّم ماهی است که به وسیلۀ سید مجاهدان و مظلومان، اسلام‏‎ ‎‏زنده شد و از توطئۀ عناصر فاسد و رژیم بنی امیه که اسلام را تا لب پرتگاه برده بودند‏‎ ‎‏رهایی بخشید. اسلام از اول پیدایش با خون شهیدان و مجاهدان آبیاری شد و به ثمر‏‎ ‎‏رسید. اسلام در کشور ما می رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدانِ ملت ما‏‎ ‎‏حیات خود را باز یافت.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۳۷ - ۱۳۸

***

قم، ۱۳۵۸_حکم انتصاب آقای محمود قندی به سمت وزیر پست و تلگراف
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۳۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ بیانات در جمع علمای تبریز (مشورت در کارها ـ همدلی روحانیت با مردم)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۹۳

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم به بانک مرکزی و تأیید چاپ تصویر شهید مدرس روی اسکناسها

‏بسمه تعالی‏

‏‏ سزاوار است که ‏‏[‏‏بر‏‏]‏‏ اولین اسکناس که در ایران به طبع می رسد، عکس اولین مرد‏‎ ‎‏مجاهد در رژیم منحوس پهلوی چاپ شود. خداوند رحمت فرماید ایشان را.‏‎[۱]‎

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏


‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۳۱

***

. انتهای پیام /*