نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه به آقای سید صادق روحانی (تحمل سختی ها در راه انجام وظیفه)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۵۸

***

نجف اشرف ، ۱۳۵۶_ نامه به آقای ابراهیم یزدی درباره اجازه صرف سهم امام (ع)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۷۵

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «پی.بی.اِس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا
اهم بیانات:
دولتهای امریکا بزرگترین جنایتی که به ما کردند این است که این دودمان پهلوی را به ما‏‎ ‎‏تحمیل کردند و مخازن ما را با دست آن برده اند و در عوض چیزی که به درد ملت بخورد‏‎ ‎‏ندادند و ارتش ما را در تحت حمایت خودشان قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام کند... .‏‎ ‎‏در ایران، پایگاههایی درست کردند که مخالف با استقلال ما بوده است. و ما با وجود‏‎ ‎‏حکومت این شاه هیچ زندگی صحیح نمی توانیم بکنیم. امریکاست که پشتیبانی از شاه‏‎ ‎‏می کند. و الآن هم رئیس جمهوری امریکا پشتیبانی خودش را اعلام می کند و کرده است.‏‎ ‎‏یک ملتی که برای احقاق حق خودش، برای آزادی، برای استقلال قیام کرده است،‏‎ ‎‏رئیس جمهوری امریکا تعبیر می کند که اینها مردم پست و رذلی هستند.
ما نمی خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمی خواهیم که زیر بار ظلم امریکا برویم. آنها‏‎ ‎‏کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است، ما آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما روابط‏‎ ‎‏دوستانه با همۀ ملتها داریم و دولتها هم اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم احترام‏‎ ‎‏متقابل را رعایت می کنیم.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۴۷ - ۱۵۰

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به اهالی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا (تأخیر درهمه پرسی قانون اساسی)
‏بسم الله الرحمن الرحیم‏
برادران کردستان وبلوچستان و ترکمن و سایر برادران اهل سنت! آنچه مرقوم شده‏‎ ‎‏است در تقاضای تأخیر رفراندم برای تجدید نظر در بعضی از اصول، باید تذکر دهیم که‏‎ ‎‏امروز با وضعی که کشور ما دارد ـ که اساس اسلام در معرض خطر کفر است ـ تعویق و‏‎ ‎‏تأخیر؛ ولو برای چند روز، خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید‏‎ ‎‏که خواستهای شما از جمله خواستهای قومی و ملی، همچون خواستهای سایر قشرهای‏‎ ‎‏کشور مورد توجه است؛ و ان شاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می شود. از‏‎ ‎‏شما مسلمانان عزیز تقاضا می شود که به این قانون اساسی رأی مثبت بدهید که موجب‏‎ ‎‏رضای خداوند متعال است.‏
‏‏۱۱ محرّم ۱۴۰۰ / ۱۰ آذر ۵۸‏
‏‏قم ـ دفتر امام خمینی‏‎
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۶۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان یزد و هرمزگان (توصیه هایی به علمای بلاد)
اهم بیانات:
این انقلاب یک انقلاب منحصر به‏‎ ‎‏فردی است که از خود مردم و با اسم اسلام و با تکبیر همه جانبۀ همۀ ملت تحقق پیدا کرده‏‎ ‎‏است. و خدای تبارک و تعالی بر همۀ ملت ایران منت گذاشته است که قلوب همه را‏‎ ‎‏متوجه کرده است به همین جمهوری اسلامی و همه خواهان اسلام و خواهان جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستند. و البته توجه هست به اینکه انقلاباتی که در دنیا واقع شده است ـ تمام‏‎ ‎‏انقلابات را باید بگوییم که ـ ضایعاتش بیشتر از این انقلاب بوده است و برداشتش کمتر‏‎ ‎‏بوده است. و آن برداشتی که این انقلاب کرده است که آن تحقق اسلام و احکام اسلام‏‎ ‎‏است. در هیچ جا همچو برداشتی نشده است.
‏اسلام به دست ما سپرده شده است. ما سابق اگر عذری داشتیم به اینکه قدرتها‏‎ ‎‏نمی گذارند ما کاری انجام بدهیم و قدرتهایی بودند که مخالف بودند، علما را مانع‏‎ ‎‏می شدند از اینکه در پستهای خودشان، وظایف خودشان را انجام بدهند، امروز دیگر ما‏‎ ‎‏همچو عذری نداریم و همۀ آقایان در هر جا که هستند، می توانند که مسائلشان را،‏‎ ‎‏مشکلاتشان را، مشکلات مردم را گوشزد کنند و مردم را هدایت کنند و همین طور دولت‏‎ ‎‏را هدایت کنند، ادارات را هدایت کنند و ان شاءالله ، من امیدوارم که بزودی مشکلات‏‎ ‎‏رفع بشود.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۹۶ - ۳۹۹

***

. انتهای پیام /*