قم، ۱۳۵۸_  سخنرانی در جمع دانشجویان کرمانشاه (آشوبگری عوامل امریکا در ایران)

اهم بیانات:

من چهره های شما جوانها را، چهره های ایمانی و نورانی شما دوستان عزیز را که‏‎ ‎‏می بینم که شما از فرسخها دور آمدید برای اسلام، پشتیبانی از احکام قرآن، پیاده آمدید،‏‎ ‎‏دانشجویان معظمی هستید که راههای دور را طی کردید و پیاده آمدید برای اظهار‏‎ ‎‏پشتیبانی از جمهوری اسلامی، و از اینهایی که در آن لانۀ جاسوسی برای افشاگری‏‎ ‎‏خائنینی هستند، بسیار تشکر می کنم و دعایی به شما می کنم و از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که همۀ شما را موفق کند.

جهاد علیه اسلام؟ جهاد برای خاطر کارتر؟‏‎ ‎‏شما بیایید جهاد کنید که کارتر توفیق پیدا بکند و مملکتتان را بگیرد! اینهایی که می آیند‏‎ ‎‏اینها را می گویند، اینها نوکرهای سفارت هستند. بستگان سفارت هستند. و اینها به‏‎ ‎‏محاکمه کشیده خواهند شد. اینها را دستگیر خواهند کرد. خود آذربایجانیها اینها را‏‎ ‎‏دستگیر کنند تا ما محاکمه کنیم اینها را. و این دشمنهای اسلام را؛ دشمنهای ایران را به‏‎ ‎‏جزای خودشان برسانیم.

‎‏مگر دنیا تابع آقای کارتر است که وقتی که بگوید باید محاصرۀ اقتصادی بشود، همه دنیا‏‎ ‎‏بگویند چشم! ما محاصره اقتصادی می کنیم. این از اشتباهاتی است که این ابرقدرتهای‏‎ ‎‏خالی از عقل می کنند که خیال می کنند حالایی که من یک قدرتی دارم تمام مردم، تمام‏‎ ‎‏عالم تابع من هستند. حتی در مملکت خودشان هم، در همان پستهای وزارتشان هم با‏‎ ‎‏ایشان موافقت ندارند و ایشان را تقبیح می کنند. و ایشان را باید از صحنه سیاست خارج‏‎ ‎‏کنند. ‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۰۴ - ۲۰۷

***

جماران، ۱۳۶۶_ حکم اجرای قانون قصاص، حدود و دیات به رئیس دیوان عالی کشور

‏‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۳۳

***

. انتهای پیام /*