‏نجف اشرف، ۱۳۴۴_ پیام تشکر به علما و روحانیون نجف آباد (ورود به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۶۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرگزاری «وفا» درباره اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل

اهم بیانات:

نهضت موجود ملت ایران، همچنان که بارها گفته ام یک نهضت‏‎ ‎‏صد درصد اسلامی است و خط مشی و هدفها و راههای آن از اسلام الهام می گیرد. اگر‏‎ ‎‏ملت ایران حاضر به سازش با شاه نیست، که یک فرد ظالم و جنایتکاری است، به این‏‎ ‎‏دلیل است که اسلام اجازه نمی دهد که ظالمی بر مردم حکومت کند. ملت ایران، با رژیم‏‎ ‎‏سلطنتی مخالف است، زیرا رژیمی است تحمیلی که هرگز متکی به آرای ملت نبوده و از‏‎ ‎‏این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است، و خود را موظف به‏‎ ‎‏تأمین هدفها و خواسته های مردم نمی داند.

شاه پس از سالها فکر و مشاوره با حامیان خارجی اش طرحی تهیه کرد که هم بتواند ایران‏‎ ‎‏را به نفع خود و اربابانش غارت کند و هم به خیال خام خود، زمینۀ هرگونه انقلاب داخلی‏‎ ‎‏علیه خود را نابود کند. برای توجیه برنامه های ضد ملی خود ابتدا موضوع اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی را به میان کشید، به این امید که دهقانان محروم و فقیر ایران را به بهانۀ صاحب زمین‏‎ ‎‏شدن بفریبد و آنان را علیه مخالفین خود بسیج نماید. البته اوج داستان غم انگیز شاه برای‏‎ ‎‏مردم ایران، اصلاحات ارضی بود. ولی مسئله آزادی زنان را هم به این نقطۀ اوج‏‎ ‎‏به اصطلاح انقلاب خود اضافه کرد و سایر مواد به اصطلاح انقلاب سفید، هر یک نیز در‏‎ ‎‏این نمایش مبتذل نقش خاصی ایفا کردند. و اما نتیجه چه شد؟ نتیجه اینکه، کشاورز‏‎ ‎‏ایرانی که فقیر و محروم و گرفتار چنگال مالکین بزرگ، که همه از قماش خودشان بودند،‏‎ ‎‏بود روز به روز بر فقرش افزوده شد، و سرانجام، برای لقمۀ نانی به شهرها روی آورد.‏‎ ‎‏شاه بلافاصله از این بازار کار ارزان سوءاستفاده کرد و به بهانۀ صنعتی کردن کشور، راه را‏‎ ‎‏برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در مؤسسات صنعتی هموار کرد. و نیز همان‏‎ ‎‏مالکین بزرگ را می بینیم که امروز به صورت کارخانه داران بزرگ که همه از وابستگان و‏‎ ‎‏سرسپردگان رژیم هستند ظاهر شده اند. دیروز اگر کشاورز ایرانی برای کوچکترین‏‎ ‎‏تخلف از دستور ارباب ظالم خود، به زیر شلاق می رفت و اموالش تاراج می شد، امروز‏‏ هم کارگران برای به دست آوردن حقوق حَقۀ خود، زیر فشار کارخانه داران به توسط‏‎ ‎‏مزدوران رژیم به گلوله بسته می شوند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۳۵ - ۲۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم اعزام آقای محمد منهاج به استرالیا جهت تبلیغ احکام اسلام

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۳۹

***

قم، ۱۳۵۸_ مصاحبه با روزنامه «تایم» در تشریح ابعاد جنایت های امریکا در ایران

اهم بیانات:

اخیراً معلوم شد که امریکا در این جا، در ایران یک جایی را به اسم‏‎ ‎‏سفارت محل جاسوسی قرار داده، نه فقط جاسوسی برای ایران، بلکه جاسوسی برای‏‎ ‎‏منطقه و اشخاصی که جاسوس هستند به اسم اجزای سفارت در این جا مشغول جاسوسی‏‎ ‎‏شدند. حالا که ملت ما این را فهمیده است دیگر امریکا، را یعنی دولت امریکا را یک‏‎ ‎‏دشمن شماره یک برای خودش حساب می کند و ملت امریکا در نظر ما گناهی ندارند از‏‎ ‎‏این باب، لکن باید خودشان بدانند که دولت امریکا همان طور که به ما ظلم کرده است و‏‎ ‎‏بد ‏‏[‏‏کرده است‏‏]‏‏ به ملت ‏‏[‏‏امریکا‏‏]‏‏ هم ظلم کرده است. به ما ظلم کرده از باب این که همه‏‎ ‎‏چیز کشور ما را به وسیلۀ عاملش که عبارت از محمدرضاست از بین برده، به آنها ظلم‏‎ ‎‏کرده از باب این که شرافت آنها را در معرض خطر انداخته.

ایران تحول پیدا کرده است یک جور دیگر شده است و این یک معجزی بوده است‏‎ ‎‏که واقع شده است. انسان هایی بودند که بازارها را با یک نفر پاسبان اینها می توانستند‏‎ ‎‏ببندند، بازارها را می توانستند امر کنند که بیرق بزنید برای فرض کنید که ۴ آبان، یک‏‎ ‎‏پاسبان که می آمد مردم هیچ نمی توانستند در مقابلش کاری بکنند لکن معجزه ای واقع‏‎ ‎‏شد و متحول شدند این مردم به یک مردمی که با مشت گره کرده جلوی تانک رفتند و‏‎ ‎‏جلوی توپ رفتند الآن هم حاضرند. الآن هم کفن می پوشند و می آیند به این جاها که ما‏‎ ‎‏می خواهیم شهادت بدهیم، شهادت را می خواهیم یک ملتی که این طور شد دیگر‏‎ ‎‏نمی شود به او تحمیل کرد.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۴۰ – ۲۴۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ نامه به دانش آموزان دبستان دخترانه فاطمیه (پاسخ نامه محبت آمیز دانش آموزان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۳۷ - ۱۳۸

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام هشت ماده ای به قوه قضائیه و ارگان های اجرایی (اسلامی شدن قوانین)

اهم پیام:

تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و‏‎ ‎‏قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار‏‎ ‎‏است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و‏‎ ‎‏حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.‏

رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا‏‎ ‎‏جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد.

آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای‏‎ ‎‏انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در‏‎ ‎‏سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند.

هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد‏‎ ‎‏توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف،‏‎ ‎‏جرم است و موجب تعزیر شرعی است

هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی‏‎ ‎‏دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از‏‎ ‎‏بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.‏

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب‏‎ ‎‏آنها وارد شود یا کسی را جلب کند،

‏ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۳۹ - ۱۴۳

***

جماران، ۱۳۶۷_ نامه به آقای محمود محمدی عراقی (قانونمند کردن تصمیمات و ضوابط در سپاه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۳۹ - ۱۴۳

***

. انتهای پیام /*