قم، ۱۳۵۸_ مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیت ها در ایران ـ صدور انقلاب)

اهم بیانات:

اگر حکومت اسلامی به آن طور که خدای تبارک و تعالی مقرر فرموده است شرایط‏‎ ‎‏حاکم را، شرایط مأمورین دولت را، کیفیت حکومت را آن طوری که در اسلام مقرر‏‎ ‎‏است، همانطوری که در صدر اسلام بود که حکومت نسبت به تمام افراد به یک نظر و‏‎ ‎‏قانون نسبت به تمام افراد یک طور جریان دارد، حکومتی که رئیس حکومت را به دادگاه‏‎ ‎‏می خواهد و می رود به دادگاه. در زمان علی بن ابیطالب ـ سلام الله علیه ـ که اختلافی بین‏‎ ‎‏ایشان و یک نفر از افراد ذمّی، یهودی پیدا شد، همان قاضی که خود ایشان تعیین کرده‏‎ ‎‏بودند، احضار کرد حضرت را. حاکم وقت را احضار کرد، ولیّ امر وقت را احضار کرد.‏‎ ‎‏ایشان هم رفتند. وقتی هم رفتند آنجا قاضی می خواست یک احترامی بگذارد. حتی به‏‎ ‎‏اینکه کنیۀ حضرت را ذکر کند. به حسب نقل، این است که ایشان گفتند نه. قاضی باید‏‏نسبت به همه علی السّوا باشد، نظرش یک جور باشد. از آداب قضای اسلامی یکی این‏‎ ‎‏است که وقتی نگاه هم می خواهد بکند به طرفین، یکی را بیشتر نگاه نکند از دیگری،‏‎ ‎‏علی السّوا باشد. در نشستن جوری نباشد که یکی بالاتر بنشیند، یکی پائین تر بنشیند. اگر‏‎ ‎‏یک همچو حکومت اسلامی که در آرزوی ماست، آمال ماست، آمال اسلام است،‏‎ ‎‏آمال ائمۀ اسلام و خلفای اسلام از اول بوده است، اگر یک همچو حکومتی پیدا بشود،‏‎ ‎‏من مطمئنم که این صحبتهای حق من و حق تو از بین خواهد رفت. برای اینکه همه یک‏‎ ‎‏روال اند. همه یک جور حق دارند. حق ندارد حاکم و ولیّ امر در وقت، یک ناحیه را‏‎ ‎‏بیشتر به آن توجه بکند تا ناحیۀ دیگر. حق ندارد یک طرف از کشور را زیادتر از طرف‏‎ ‎‏دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتی یک جایی را کمتر از جای دیگر فرض کنید که‏‎ ‎‏خیابان کشی کند یا اسفالت کند. اگر یک همچو حکومتی که آرزوی ماست پیدا بشود،‏‎ ‎‏گمان نکنم که نه کرد و نه ترک و نه فارس و نه عرب ونه سایرین این مسائل را پیش‏‎ ‎‏بیاورند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۲۹۰ - ۳۱۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مسئولان و فرماندهان سپاه (آفات انقلاب ـ عمل به قانون)

اهم بیانات:

من حقیقتاً نگران هستم. من نگران اسلام هستم. ما اسلام را از چنگ محمدرضا در‏‎ ‎‏آوردیم. و من خوف این را دارم که اسلام به چنگ ما مبتلا شده باشد، به طوری که ما هم‏‎ ‎‏مثل او یا بدتر از او بر سر اسلام بیاوریم. این نگرانی هست و زیـاد است. آدمهای جاهلـی‏‎ ‎‏هستند که به خیال خودشان خدمت می کنند برای اسلام، خدمت می کنند، لکن سر خود‏‎ ‎‏کـارهایی می کنند که ضرر به حیثیت اسلام می خورد.

آنهایی که به اسلام اعتقاد دارند به داد اسلام برسند. آنهایی که می خواهند‏‎ ‎‏اسلام در این مملکت حکومت کند باید به داد اسلام برسند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۳۱۲ - ۳۱۸

***

جماران، ۱۳۵۹_ اطلاعیه دفتر امام خمینی (لغو راهپیمایی حمایت از امام)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۰۶ - ۴۰۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع گروهی از جانبازان و پاسداران (تجلیل از معلولان و پاسداران)

اهم بیانات:

نمی دانم با مواجهه با اشخاصی که در راه اسلام، در‏‎ ‎‏راه خدای تبارک و تعالی معلول شده اند و در اینجا حاضرند، و چهره هایی که عازم به‏‎ ‎‏سفر برای دفاع از اسلام هستند، چطور ستایش کنم. من از شما جوانها، از شما که در راه‏‎ ‎‏اسلام و در راه ایمان خودتان رنج دیدید و معلول شده اید، و شما جوانها که عازم به‏‎ ‎‏جبهه ها هستید، چطور تشکر کنم. من وقتی این صحنه های اسف آور و افتخار آمیز را‏‎ ‎‏می بینم عاجزم از اینکه در مقابل آنها مطلبی بگویم. شما خودتان زبان گویای افتخار‏‎ ‎‏هستید. زبان گویای اسلام هستید. شماها افتخار برای این ملت آفریدید. و شماها بودید‏‎ ‎‏که دست قدرتهای بزرگ را، چپاولگر را، معاند با اسلام را، طاغوت را از این مملکت‏‎ ‎‏کوتاه کردید.

‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۰۸ - ۴۰۹

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم افزایش حوزه مسئولیت آقای فضل الله محلاتی در سپاه پاسداران

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۴۵

***

جماران، ۱۳۶۲_ پیام تشکر به رئیس جمهور مالدیو (تبریک میلاد مسعود پیامبر اسلام«ص»)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۴۶

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع اعضای کمیسیون بازرگانی (توطئه منعزل کردن اسلام)

اهم بیانات:

‏‏الآن شما ملاحظه بفرمایید با این وضعی که ایران دارد که در جنگ است، چند سال‏‎ ‎‏انقلاب است، آن انقلاب، و هجوم طوایف مختلف از همه جا به اینجا، افغانستان‏‎ ‎‏نمی دانم بیشتر از یک میلیون و یک میلیون و نیم ـ عرض می کنم که ـ ازعراق آن همه‏‎ ‎‏اسیر، آن وقت خود ما در داخل کشورمان اینهمه فراری وارد شده و اینهمه مردم آمده اند‏‎ ‎‏ریخته اند از جاهای دیگر. اینها یک چیزهایی است که اگر در یک کشوری غیر از کشور‏‎ ‎‏ایران بود، به هم خورده بود، یعنی شیرازه اش به هم ریخته بود. لکن ایران از باب اینکه‏‎ ‎‏مردم در صحنه هستند این طور نشده، اما می خواهند این کار را شروع کنند.‏

‏‏مملکت ما دشمن دارد، یعنی دشمن، دشمن ایران نیست، دشمن دشمن اسلام است.‏‎ ‎‏الآن دشمنهای ما از ایرانی اش گرفته که در خارج نشسته اند دارند بر ضد اسلام صحبت‏‎ ‎‏می کنند، منتها شما، این را من گفتم سایر جاها، در مجالس اینها ضد اسلام اصلاً صحبت‏‎ ‎‏می شود، اینهایی که در خارج رفتند، اینها همه این طوری هستند. خوب، ما یک عده‏‎ ‎‏اینجا ماندیم، خودمان هم بریزیم به جان خودمان چه خواهد شد؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۴۷ - ۲۵۶

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به آقای محمد علی صدوقی (تشکر ازمردم یزد درکمک به سیل زدگان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰ ، ص ۱۷۱ - ۱۷۲

***

جماران، ۱۳۶۶_ نامه به آقای لطف الله صافی، دبیر شورای نگهبان (حدود اختیارات دولت)

اهم نامه:

دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی‏‎ ‎‏می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این‏‎ ‎‏جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که‏‎ ‎‏در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی‏‎ ‎‏امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰ ، ص ۴۳۴ - ۴۳۵

***

. انتهای پیام /*