جناب حجت الاسلام دانشمند محترم آقای مفتح و‏‎ ‎‏دو نفر پاسداران عزیز اسلام ـ رحمة الله علیهم ـ به فیض شهادت رسیدند و به بارگاه‏‎ ‎‏ابدیت بار یافتند، و در دل ملت و جوانان آگاه ما حماسه آفریدند و آتش نهضت اسلامی‏‎ ‎‏را افروخته تر و جنبش قیام ملت را متحرکتر کردند. خدایشان در جوار رحمت واسعۀ‏‎ ‎‏خود بپذیرد و از نور عظمت خود بهره دهد. امید بود از دانش استاد محترم و از زبان و‏‎ ‎‏علم او بهره ها برای اسلام و پیشرفت نهضت برداشته شود؛ و امید است از شهادت امثال‏‎ ‎‏ایشان بهره ها برداریم. من شهادت را بر این مردان برومند اسلام، تبریک و به بازماندگان‏‎ ‎‏آنان و ملت اسلام تسلیت می دهم. سلام بر شهیدان راه حق.‏

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۳۲۱

. انتهای پیام /*