پرتال امام خمینی(س):  از جمله اموری که اجانب به آن دامن می‏زنند، مسئله انتخابات است. هر انتخاباتی که در ایران می‏ شود آنها می‏ گویند: مردم این دفعه نمی‏ آیند، مردم سست و خسته شده‏ اند. اما مردم هر دفعه بهتر از دفعه قبل شرکت کرده‏ اند. الآن هم عده ‏ای در خارج نشسته ‏اند و تبلیغ می‏ کنند که این دفعه دیگر مردم خسته شده‏ اند و شور سابق را ندارند و از این قبیل حرف ها. اینها اکثراً عقده ‏هایی در دل دارند و روی همین عقده ‏هاست که این صحبت ها را می‏ کنند. اگر عقده ‏های درونی آنها حل می‏شد، چنین صحبت هایی را نمی‏ کردند. همین هایی که مردم آنها را از ایران بیرونشان کرده ‏اند، در خارج نشسته‏ اند و می‏ گویند: مردم با ما هستند و مردم سست و خسته شده‏ اند! صحیفه امام ، جلد۱۷، ص۱۳۳.

. انتهای پیام /*