نجف اشرف، ۱۳۴۸_ پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان فارسی زبان در اروپا (خیانت استعمار)

‎ ‎‏اتحادیۀ انجمنهای اسلامی دانشجویان گروه فارسی زبان در اروپا ـ ایدهم الله تعالی‏

مرقوم مورخ ۲۳ شهر رمضان المبارک واصل گردید و از مضمونش مطلع شدم. جای‏‎ ‎‏تقدیر و تشکر است که طبقۀ جوان تحصیلکرده توجه به این مسائل دارند و درصدد چاره‏‎ ‎‏هستند. مع الأسف تاکنون دست خیانت استعمار، به وسایل مختلفه، فاصلۀ عمیق بین طبقۀ‏‎ ‎‏جوان و مسائل ارجمند دین و قواعد سودمند اسلام ایجاد نموده، طبقۀ جوان را به‏‎ ‎‏روحانیین و اینها را به آنها بد معرفی نموده و در نتیجه وحدت فکری و عملی از بین رفته‏‎ ‎‏و راه را برای مقاصد شوم اجانب باز نموده است. و تأسف بیشتر آنکه همین دستگاههای‏‎ ‎‏مرموز نگذاشته اند طبقۀ تحصیلکرده به احکام مقدسۀ اسلام ـ بخصوص قوانین‏‎ ‎‏تشکیلاتی و اجتماعی و اقتصادی آن ـ توجه کنند، و با تبلیغات گوناگون وانمود نموده اند‏‎ ‎‏که اسلام جز احکام عبادی مطلبی ندارد؛ در صورتی که قواعد سیاسی و اجتماعی آن‏‎ ‎‏بیشتر از مطالب عبادی آن است.اینجانب اکنون روزهای آخر عمر را می گذرانم و امید‏‎ ‎‏دارم که خداوند تعالی به شماطبقۀ تحصیلکرده توفیق دهدکه در راه مقاصد اسلامی که‏‎ ‎‏یکی از آن قطع ایادی ظالمه و برانداختن ریشۀ استبداد و استعمار است کوشش کنید، و‏‎ ‎‏قوانین آسمانی اسلام را که برای تمام شئون زندگی از مبدأ وحی نازل شده است و‏‎ ‎‏عملی تر و سودمندتر از تمام فریضه ها است مطالعه کنید، و تحت تأثیر تبلیغات مغرضانۀ‏‎ ‎‏اجانب واقع نشوید. از خداوند تعالی توفیق شما و عظمت اسلام و مسلمین را خواستار‏‎ ‎‏است.‏

‏۲۲ شهر شوال ۸۹ ـ روح الله الموسوی الخمینی

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۵۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع خانواده شهدا و امدادگران (راه رسیدن به پیروزی نهایی)

اهم بیانات:

‏ آنهایی که می خواهند این جمهوری به آخر نرسد و ضربه دیدند از جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، ضربه دیدند از ملت ایران، و می دانند این ضربه را از اسلام دیدند، آنها قدم به‏‎ ‎‏قدم مخالفت با اسلام می کنند، و می خواهند نگذارند. نمی خواهند که جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏پیدا بشود.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۵۱۴ - ۵۲۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان آذربایجان (گروهک های ضد انقلاب در تبریز)

اهم بیانات:

اشکال این است که آنهایی که آشنا نیستند به وضع آذربایجان و به حالات مردم غیور‏‎ ‎‏تبریز، آنهایی که نمی دانند که اهالی تبریز و آذربایجان همیشه طرفدار اسلام و کشور‏‎ ‎‏بودند، قشرهایی از خارج کشور و مردم بیرون هستند، اشکال این کارها این است که در‏‎ ‎‏خارج منعکس می شود که آذربایجان اینطور شد، یا تبریز اینطور اختلافات شد. شما‏‎ ‎‏خودتان که آگاهید و ماها آگاه هستیم. می دانید که این جمعیتی که در اینجا اینطور‏‎ ‎‏شرارتها را می کنند، اینها یک اشخاصی هستند که هر جا یک صدایی بلند می شود از‏‎ ‎‏اطراف جمع می شوند آنجا، و آن وقت یک دسته اشخاصی که آگاه نیستند، مردمی‏‎ ‎‏هستند، خوب هستند، لکن از روستاییها از اهل دهات که توجه ندارند به عمق مسائل که‏‎ ‎‏اینها چه نقشه ای دارند، اینها می روند آنها را با وسائل مختلف اغفال می کنند. آن وقت‏‎ ‎‏یک آشوب بپا می کنند. یک کارهایی که برخلاف اسلام است، برخلاف نهضت‏‎ ‎‏اسلامی است، آنها را وادار می کنند که این کارها را بکنند. در خارج منعکس کنند به‏‎ ‎‏اینکه آذربایجانیها اینطورند، یا آذربایجان اینطور است. اگر مرزهای خودشان را‏‎ ‎‏مشخص می کردند که ما چه اشخاصی هستیم و چه می خواهیم، این اشکال خیلی‏‎ ‎‏نداشت.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۵۲۴ - ۵۲۷

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع دانشجویان تبریز، بسیج مشهد و تنکابن (دعوت به حق و صبر)

اهم بیانات:

آن قدر مشکل که برای رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ پیش آمد در زمان‏‎ ‎‏تشریف فرمایی شان در مکه و بعد هم در مدینه، آن قدر که برای ایشان از همه طرف‏‎ ‎‏مشکلات بود، محاصرۀ اقتصادی بود و حملۀ نظامی، برای ما آن طور پیش نیامده است.‏‎ ‎‏آن چند سالی که رسول اکرم به واسطۀ فشارهایی که بر او وارد شد در مکه، مجبور شد که‏‎ ‎‏در یک کوهی و در یک غاری پناه بگیرد، و مشرکین و منافقین و سایر قشرهای فاسد، او‏‎ ‎‏را در حصر اقتصادی گذاشتند که حتی برای ارزاق یومیّه شان معطّل بودند و با زحمت‏‎ ‎‏تهیه می کردند. و بعد هم که از مکه هجرت فرمودند و به مدینه تشریف آوردند، آن طور‏‎ ‎‏هجومهای نظام بر اینها شد، و آن طور هَجْمَه های مشرکین و قدرتهای آن زمان بر‏‎ ‎‏حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و یاورانشان شد برای ما تاکنون نشده است. و‏‎ ‎‏ملت ما در عین حالی که در فشار اقتصادی از طرف امریکا و وابستگان او هست، و همۀ‏‎ ‎‏ملتهای غیر مسلم و همۀ دولتها، ملت ما و دولت ما را در فشار از همه اطراف گذاشتند،‏‎ ‎‏مع ذلک چون یک امری است که خود ملت قیام کرده است برای آن، و ملت اوْلایِ از‏‎ ‎‏همه است برای حفظ آن. این حصر اقتصادی و این هجمه های نظامی برای ملت ما آن‏‎ ‎‏طور ناگوار نیست. و بحمدالله همۀ قشرهای ملت، و همه انسانهایی که در ایران هستند،‏‎ ‎‏همه ـ زن و مرد، بچه و بزرگ ـ برای حفظ نهضت اسلامی خودشان کوشا هستند. و همه‏‎ ‎‏خودشان را در حال جنگ می بینند. و جوانهای برومند ما از همۀ اطراف ایران داوطلب‏‎ ‎‏هستند برای جنگ با آن اشخاصی که گول خورده اند از طرف بعث کافر.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۶۷ - ۴۷۰

***

جماران، ۱۳۶۱_ بیانات خطاب به رئیس دادگاه انتظامی قضات (جدیت در اجرای احکام الهی)

‏اگر شخصی را که می خواهید محاکمه کنید، از نزدیکترین افراد و دوستان‏‎ ‎‏شما باشند، با آنها بر خوردی جدی نمایید و حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف‏‎ ‎‏کسی ندهید. و اگر کسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی نداشت، بلا‏‎ ‎‏فاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می شناسیم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۰۱

***

. انتهای پیام /*