نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» درباره ضدیت با امریکا

اهم بیانات:

‏‏اگر معنای ضدیت با امریکا این است که ما می خواهیم وابسته به امریکا نباشیم،آری ما‏‎ ‎‏ضد امریکایی هستیم! و اگر ترس امریکا از این است، آری باید بترسند!‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۳۷ - ۳۳۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با گروهی از خبرنگاران درباره انتخابات

اهم بیانات:

‏‏اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد.‏‎ ‎‏چه کسی حاضر است به یک کشور نژادپرست جنایتکار نفت بفروشد؟!‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۳۹ - ۳۴۱

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)

اهم پیام:

‏ با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیۀ ملت، تصدیق‏‎ ‎‏صلاحیت رئیس جمهور و واجد بودن شرایط او به عهدۀ اینجانب است، به واسطۀ بعضی‏‎ ‎‏مصالح و جهات لازم المراعاة، از آن جمله وضع استثنایی که کشور دارد، لازم است در‏‎ ‎‏این امر مهم حیاتی تأخیر نشود. از طرفی شناسایی بیش از ۱۲۰ نفر محتاج به زمانی‏‎ ‎‏طولانی است؛ و تأخیر در این حالِ استثنایی به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و‏‎ ‎‏جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت‏‎ ‎‏خود را تعیین کنند.

در دوره های آینده که ان شاءالله استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسی‏‎ ‎‏باید این امر به وسیلۀ شورای نگهبان عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت‏‎ ‎‏رئیس جمهور را به حسب موازین قانونی بدهند.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۱ - ۱۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اساتید دانشگاه تهران (ویژگی های انقلاب اسلامی)

اهم بیانات:

حکومتها نمی توانند بفهمند تکالیف خودشان را راجع به ملتها.‏‎ ‎‏حکومتها هرچه روی کار آمدند، تقریباً آمدند برای سرکوبی ملتها. در صورتی که‏‎ ‎‏حکومت یک ملت ـ خصوصاً در آنجاهایی که دعوی دموکراسی و امثال ذلک‏‎ ‎‏می کنند ـ برای خدمت مردم است نه برای سرکوبی مردم. لکن ما می بینیم حکومتها‏‎ ‎‏اینطور نیستند. این حکومتهایی که ما با ایشان مواجه بودیم و دیدیم، که همه می دانید‏‎ ‎‏وضعشان چه بوده، و این حکومتهای همجوار ما هم می دانید که همه اینطور هستند که‏‎ ‎‏یک دسته اقلیتی با قدرت و سرنیزه و پشتیبان داشتن از خارج می آیند و یک ملتی را‏‎ ‎‏سرکوب می کنند، تا آن اندازه ای که بتوانند؛ و ملتها بیدار بشوند. از آن جمله مسئلۀ ایران‏‎ ‎‏بود، که ایران مبتلا بود به یک حکومتی که با سرنیزۀ انگلیسها اول، و با سرنیزۀ این قوای‏‎ ‎‏ثلاثه؛ این متفقین‏‎، و در ادامه اش با سرنیزۀ امریکا به این ملت مسلط شد و رساند کار را‏‎ ‎‏به آنجایی که همه دیدید.‏

این خاصیتی که در این انقلاب هست که اسلامی است و ملی، این‏‎ ‎‏خاصیت اسباب این شده است، که همۀ شما آقایان را وادار به کار کرده، هرچه کار ازتان‏‎ ‎‏بیاید می کنید. برای اینکه می بینید کار برای خودتان است، نه برای غیر منزل خودتان‏‎ ‎‏است. شما الآن ایران را منزل خودتان می دانید. قبل از این می گفتید برای چه من کار کنم.‏‎ ‎‏من کار کنم که امریکا ببرد در صنعت نفت فرض کنید که ما کار کنیم که امریکا ببرد. برای‏‎ ‎‏چه بکنیم؟ اما حالا می بینید مال خودشان است. بله در همه جا حالا یک ریشه هایی از‏‎ ‎‏آنها باقی مانده است که می خواهند که ما کار کنیم و امریکا ببرد. این اشخاصی که‏‎ ‎‏خودشان را معرفی می کنند که ما مثلاً فرض کنید که برای ملت و برای خلق و برای بساط.‏‎ ‎‏اینها دارند کوشش می کنند به اینکه ما کار کنیم خارجیها ببرند. اینها کوشش شان این‏‎ ‎‏است. لکن به اسم اینکه نه اینطور نیست، می خواهیم ملت چه باشد. ما می خواهیم چه‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۳ - ۲۸

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع خانواده جهان پهلوان تختی (ارزش پهلوانی)

‎‏«پسرم، سعی کن همیشه پهلوان باشی نه قهرمان».‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۲۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع گروهی از مردم خلخال (خدمت به اسلام)

‏‏‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع سفیران و کارداران ایران (صدور انقلاب با رشد اخلاق و اسلام)

اهم بیانات:

عظمت انسان به لباس و کلاه و اتومبیل و ـ نمی دانم ـ پارک و امثال ذلک نیست. انسان‏‎ ‎‏یک حقیقتی است که آن حقیقت اگر بروز کند شرافتمند است، عظمت دارد. شما‏‎ ‎‏می بینید که بزرگترین افراد بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. در عین‏‎ ‎‏حالی که بزرگتر از همه بودند و همه آنها را به بزرگی می شناختند، در عین حال ساده ترین‏‎ ‎‏افراد بودند در وضع زندگی شان. تمام انبیا این طور بودند و تاریخ، همۀ آنها را نشان‏‎ ‎‏می دهد که با وضع بسیار ساده ای عمل می کردند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۸۳ - ۴۹۰

***

جماران، ۱۳۶۰_ یاد نامه در تجلیل از شهید محراب آقای سید عبد الحسین دستغیب

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۶۳

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع مسلمانان هندوستان (پرهیز از اختلاف بین شیعه و سنی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۶۴ - ۴۶۵

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم به مسئولان نظامی (اجازه اجرای مقررات انضباطی در مورد متخلفین)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۱۷

***

. انتهای پیام /*