نجف اشرف، ۱۳۵۶_ وصیت نامه شخصی و تعیین وصی

اهم وصیت نامه:

چون با کمال تأسف فرزند بزرگم که وصی بود به رحمت ایزدی پیوست لهذا وصی‏‎ ‎‏خود نمودم، در حال صحت و سلامت، در تاریخ بیست و پنجم ماه محرّم الحرام ۱۳۹۸‏‎ ‎‏فرزند خود نورچشم مکرم حاج سید احمد خمینی ـ ایّده الله تعالی ـ را که پس از فوت و‏‎ ‎‏تجهیز به نحو متعارف، به اموری که توصیه می کنم اقدام و عمل نماید؛ و از خداوند تعالی‏‎ ‎‏توفیق و سلامت و تأیید او را خواهانم

فرزندان من عموماً و احمد خصوصاً موظفند از مادر خود اطاعت کنند و با احترام‏‎ ‎‏با او رفتار کنند، و رضای او را به دست آورند که خیر دنیا و آخرت آنها در آن است. و اگر‏‎ ‎‏خواست مستقلاً زندگی کند، در صورت امکان، اسباب آن را فراهم کنند.‏

آخرین وصیت من آن است که فرزندان من با صلح و صفا، و مهر و وفا عمل کنند و‏‎ ‎‏با فرزندان و عیال مرحوم مصطفی ـ رحمه الله ـ با کمال مهر و محبت رفتار نمایند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۹۲ - ۲۹۴

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «سی.بی.اس» درباره فرار شاه و آینده اوپک

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۴۳ - ۳۴۴

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال درباره کودتای نظامی

اهم بیانات:

‏‏کودتای نظامی هم همین دولت نظامی است. چه کودتا بشود و چه نشود، ما بنای این‏‎ ‎‏داریم که به مخالفت خودمان ادامه بدهیم؛ و ما تحمل مصایب را به خاطر رسیدن ملتمان‏‎ ‎‏به آزادی و استقلال خواهیم داشت.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۴۵ - ۳۴۶

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «بی.بی.سی» درباره مسائل عمومی ایران

اهم بیانات:

تاکنون مردم تحت فشار شاه بودند و‏‎ ‎‏مملکت هم استقلال نداشته است. ما می خواهیم که مملکت را مستقل کنیم و به مردم هم‏‎ ‎‏آزادی بدهیم. و حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر‏‎ ‎‏جمهوریها ولکن قانونش قانون اسلامی است.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۳۴۷ - ۳۴۹

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به سازمان های آزادی بخش جهان (قیام برای آزادی و استقلال)

اهم پیام:

‏ مردم مبارز ایران با دست خالی ولی با نیروی ایمان، دولت‏‎ ‎‏امریکای جنایتکار را به زانو درآورده اند، و شاه مخلوع را بیرون کرده اند، و به امید خدا‏‎ ‎‏به مبارزاتشان تا قطع تمام وابستگیها ادامه خواهند داد و یا از دولتهای کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏که با داشتن سلاح بُرندۀ منابع نفت و غیر آن ـ که با یک تصمیم می توانند غرب و شرق را‏‎ ‎‏به تسلیم وادار کنند ـ خود تسلیم و از این حربه برای آزادی کامل از یوغ استعمارگران‏‎ ‎‏شرق و غرب استفاده نمی کنند؟‏

شما ای جنبشهای آزادیبخش؛ و ای گروههای در خط به دست آوردن استقلال و‏‎ ‎‏آزادی! بپاخیزید و ملتهای خود و ملل اسلامی را هشدار دهید که زیر بار ستم رفتن بدتر و‏‎ ‎‏قبیحتر از ستمکاری است.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۲ - ۳۳

***

قم، ۱۳۵۸_ مصاحبه با مجله «تایم»؛ (اعتراض ملت ایران به دولت امریکا)

اهم بیانات:

ما سالها از‏‎ ‎‏بی عدالتی فریاد می زدیم و از اختناق شکایت داشتیم. اما امریکا شاه را بر تخت نشاند‏‎ ‎‏یعنی در ۱۹۴۱ متفقین او را به جای رضاخان که نوکر انگلیس بود نشاندند و دولت امریکا‏‎ ‎‏در برابر مخالفت مردم ایران پیوسته از او حمایت کرد. شاه همه منابع ما را غارت کرد،‏‎ ‎‏شرف ملی ما، سرمایه های ما، استعدادهای جوانان ما را بر باد داد، بدین ترتیب ایرانیان‏‎ ‎‏نمی توانند نظر خوبی به دولت امریکا داشته باشند و اخیراً ملت ما به این نتیجه رسید که‏‎ ‎‏دولت کارتر، به اصطلاح سفارتخانه خود را به صورت پایگاهی برای جاسوسی و توطئه‏‎ ‎‏علیه ایران درآورده است.

‏‏ما امریکا را خوب می شناسیم و می دانیم که می توانیم در برابرش مقاومت کرده و از‏‎ ‎‏شرفمان دفاع کنیم.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۴ - ۳۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه (کارشکنی مستکبرین در تحقق مکاتب الهی)

اهم بیانات:

از اولی که مذهبها در عالم پیدا شده است جفتش یک طاغوتی یا طاغوتهایی هم‏‎ ‎‏بوده اند، و صاحبان مذاهب کوشش کردند برای اینکه مردم را آدم کنند. این انسانی که‏‎ ‎‏اگر سر خود باشد از همۀ حیوانات سرکش تر و بدتر است. انبیا از اول خدا فرستاده که اینها‏‎ ‎‏را از آن سرکشی بیرون بیاورند و مهار کنند. لکن انبیا هم آن طوری که می خواستند موفق‏‎ ‎‏نشدند. مع ذلک همان مقداری هم که موفق شدند، الآن سلامت دنیا هر جا باشد به تابع‏‎ ‎‏مذاهب است که هست. الآن هم توده های مردم در هر جا، آنجاهایی که کلیمی هستند‏‎ ‎‏توده هاشان، نه آن سران، آنجایی که مسیحی هستند توده های مردم، نه سرانشان، آنجایی‏‎ ‎‏که مسلمین هستند، همین طور توده های مردم باز از باب اینکه یک مقداری از تعلیمات‏‎ ‎‏انبیا را به آن تعهد دارند، باز این سلامتی که در دنیا هست، که اگر نبود این کوشش انبیا،‏‎ ‎‏بدتر از همۀ حیوانات به هم می ریختند، این سلامتی که الآن در دنیا هست، این مقداری‏‎ ‎‏که هست که اگر سران را بشود مهار کرد، سایر مردم سلامتند. این باز هم همین مقدار از‏‎ ‎‏سلامت که هست در اثر کوشش انبیاست.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۸ - ۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع انجمن اسلامی کارکنان وزارت صنایع (وابستگی اقتصادی)

اهم بیانات:

همه توجه به خدا داشته باشند. هر کس هر کاری می کند برای خدا‏‎ ‎‏بکند. این نظام توحیدی است. یعنی همه یکی است. جوش خوردند به هم. آن نظامی که‏‎ ‎‏این برای خودش می کِشد و آن برای خودش می کِشد. و این به آن فحش می دهد، و آن‏‎ ‎‏به او بد می گوید، این نظام توحیدی نیست. آن نظامی که پایین از بالا اطاعت نمی کند، بالا‏‎ ‎‏به پایین ظلم می کند، این توحیدی نیست، این نظام شیطانی است نه نظام الهی. نظام الهی‏‎ ‎‏باید همۀ جهاتش محفوظ باشد

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۱ - ۴۶

***

قم، ۱۳۵۸_سخنرانی در جمع بانوان فرهنگی گیلان (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس)

اهم بیانات:

این ریشه های فاسدی که در مملکت هست، و این توطئه هایی که در همه جا هست،‏‎ ‎‏مجال نمی دهد که یک فکر اساسی بشود، و آن فکرهای اساسی که دارد می شود پیاده‏‎ ‎‏بشود. خوب شما دیروز که آمدید قم مشاهد قم بودید. قم که مرکز علم است و مرکز‏‎ ‎‏اسلام است، یک وقت می بینید که یک همچو توطئه ای هست که این توطئه مربوط به قم‏‎ ‎‏تنها هم نبوده است. در همان حالی که قم یک همچو مسائلی بوده، تبریز هم در همان‏‎ ‎‏حال بوده است و از یک دست بوده. یعنی توطئه بوده و توطئه هم اختصاص به اینجا‏‎ ‎‏ندارد، با خارج هم روابط هست. الآن ما گرفتار این هستیم که این کشور را از دست‏‎ ‎‏دیگران که بیرون کردیم، بتوانیم حفظش کنیم.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۷ - ۵۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ پیام به آقای ابوالحسن بنی صدر (تبریک پیروزی نیروهای مسلح در جبهه ها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۹۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به رزمندگان (تقدیر و تشکراز پیروزی های آنان در جبهه های غرب و جنوب)

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏اِنْ تَنْصُرُوالله َ یَنصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدامَکُمْ‏‎

خبر پیروزی چشمگیر قوای مسلح اسلام با هماهنگی بین جمیع رزمندگان‏‎ ‎‏عزیز موجب تقدیر و تشکر گردید. سلام و تقدیر اینجانب را به فرماندهان محترم‏‎ ‎‏و سران عزیز و سربازان و پاسداران معظم اسلام ابلاغ نمایید. انتظار دارم که با پشتکار‏‎ ‎‏و هماهنگی و انسجام، همۀ رزمندگان محبوب بزودی کشور اسلامی را از لوث وجود‏‎ ‎‏کفار ـ خذلهم الله پاکسازی کنند.‏

‏‏از خداوند تعالی سلامت و پیروزی همگان را خواستارم. امیدوارم خبر پیروزی‏‎ ‎‏نهایی را به خواست خداوند تعالی بزودی دریافت دارم. سلامت رزمندگان عزیز و‏‎ ‎‏فرماندهان و افسران و درجه داران و پاسداران و بسیج و شبه نظامیان و تمامی نیروهای‏‎ ‎‏مسلح و نیروهای مردمی که ستون فقرات انقلاب اسلامی ما می باشند، از خداوند تعالی‏‎ ‎‏خواستارم.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۶۶

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انحلال هیأت های گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأت های دارای صلاحیت

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۱۹ - ۲۲۱

***

جماران، ۱۳۶۵_ پیام به ستاد تبلیغات جنگ (تأکید بر استمرار حضور رزمندگان در جبهه ها)

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۸۰

***

. انتهای پیام /*