نوفل لوشاتو، 1357_ مصاحبه با مجله «تایم» درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 5، ص 416

***

نوفل لوشاتو، 1357_ مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «لوکزامبورگ» درباره ایران پس از شاه

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 5، ص 417 - 418

***

نوفل لوشاتو، 1357_ مصاحبه با مجله «اکسپرس» درباره غیر قانونی بودن رژیم

اهم بیانات:

‏‏منظور ما از این مبارزه رفتن شاه از ایران نبود بلکه سقوط شاه یعنی دست برداشتن از این‏‎ ‎‏سلطنت، در رفراندم تاسوعا و عاشورا بار دیگر ایران ثابت کرد که این رژیم قانونی نیست‏‎ ‎‏و باید این رژیم به هم بخورد. و الآن هیچ جهت قانونی برای شاه و برای کسانی که جای‏‎ ‎‏او می خواهند بنشینند وجود ندارد و ما او را قانونی نمی دانیم. و بعد از آنکه آنها دست از‏‎ ‎‏آن سلطۀ غیرقانونی شان برداشتند ما حکومت را به طور عادلانه و با اتکا به آرای مردم‏‎ ‎‏پابرجا می کنیم. بنابراین نه خود سلطنت، نه شورای سلطنت اساسی ندارد و از نظر ملت‏‎ ‎‏مردود است. ‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 5، ص 419

***

نوفل لوشاتو، 1357_ مصاحبه با روزنامه «نیویورک تایمز» درباره روابط ایران و امریکا

اهم بیانات:

‏‏روابط حسنه است مادامی که آنها روابط حسنه داشته باشند. اگر چنانچه دولت امریکا‏‎ ‎‏دست از پشتیبانی شاه بردارد و دست از دخالت در مملکت ما بکشد و ما را به حال خود‏‎ ‎‏بگذارد ما با او روابط حسنه خواهیم داشت. ‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 5، ص 420

***

نوفل لوشاتو، 1357_ مصاحبه با آژانس «سیگما» درباره نقش و ماهیت بازار

اهم بیانات:

جنایات شاه ضربه های هولناکی به مردم ایران وارد آورده است. چه در‏‎ ‎‏زمان قدرت او و چه امروز که ملت می خواهد او را کنار بزند ولی ملت ایران پایداری‏‎ ‎‏خود را در مقابل این مشکلات ثابت کرده است.

‏‏بازار و بازاریان همیشه از احترام خاصی در جامعۀ ایرانی برخوردارند و تصمیمات آنان‏‎ ‎‏در مبارزات سیاسی نقش بسیار مؤثر و گاهی تعیین کننده ای داشته است. و نیز همیشه منشأ‏‎ ‎‏خدمات اجتماعی فراوان بوده است و در حوادث همیشه از بهترین کمک کنندگان مردم‏‎ ‎‏ضعیف و محروم بوده اند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 5، ص 421 - 422

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع دانشجویان پیرو خط امام (توطئه امریکا، ایجاد آسیب درونی)

اهم بیانات:

‏ آنچه که من‏‎ ‎‏می فهمم و احتمال زیاد می دهم این است که امریکا نه دخالت نظامی در ایران می خواهد‏‎ ‎‏بکند و نه حصر اقتصادی. اگر هم حصر اقتصادی بکند، ناجح‏‎ نمی شود. خودش هم‏‎ ‎‏می داند. لکن از راه اساسیتر پیش آمده، و آن راه این است که ما را از باطن خودمان‏‎ ‎‏آسیب پذیر کند و ما را بگنداند از باطن خودمان. از اول هم اینها بناشان بر همین معناست.‏‎ ‎‏شاید در انقلابهایی که واقع می شود آنهایی که می خواهند نفع ببرند یا ضرری کشیدند که‏‎ ‎‏می خواهند جبران کنند، نقشه هایشان این باشد که خود انقلاب را در باطن خودش آسیب‏‎ ‎‏برسانند.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 12، ص 93 - 102

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع کارکنان بیمارستان سهامیه قم و کشتی گیران ارتش (اسلام درایران)

اهم بیانات:

ما امروز احتیاج داریم به اینکه همه مان یک راه انسانی را پیش بگیریم، که کشورمان‏‎ ‎‏این ادعایی را که دارد که جمهوری اسلامی است، شاهد هم بر این ادعا داشته باشد. البته‏‎ ‎‏حالا جمهوری اسلامی است رژیم ایران به حسب رأی ملت. لکن باید محتوای آن هم از‏‎ ‎‏هر جهت اسلامی باشد. به طوری که هر جا قدم بگذارید مثل اینکه قدم در یک عبادتگاه‏‎ ‎‏گذاشتید.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 12، ص 103 - 105

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (آثار سوء غفلت از توطئه ها)

اهم بیانات:

برادران من، ما در یک موضع حساسی واقعیم. عزیزان من، چشمها را باز کنید و‏‎ ‎‏توجهتان به اوضاع کشورتان باشد، و این توطئه های اجنبی را در این کشور خنثی کنید.‏‎ ‎‏غفلت نکنید که مصالح اسلام در کار است. اسلام امانتی است پیش شما. امروز به دست‏ ‏شما امانت گذاشته شده است. و اگر غفلت کنید از وظیفۀ الهی انسانی خودتان، غفلت‏‎ ‎‏کنید از آن وظایفی که باید داشته باشید، ممکن است خدای نخواسته پشیمانیهایی پیش‏‎ ‎‏بیاید که جبران نداشته باشد. این اشخاص فاسد در اطراف کشورتان مشغول به توطئه‏‎ ‎‏هستند، و وظیفۀ خود مردم است که توطئۀ آنها را خنثی کنند. البته با آن ارادۀ صمیمانه ای‏‎ ‎‏که ملت ما دارد و با آن عزم جزمی که جوانهای ما دارند، توطئه ها همه خنثی و همۀ‏‎ ‎‏توطئه گرها دفن خواهند شد.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج 12، ص 106 - 107

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع نمایندگان سازمان های آزادی بخش جهان (ایران، سرمشق دیگران)

اهم بیانات:

 بنابراین کوشش کنید و کوشش کنند کسانی که علاقه دارند به کشورشان، کسانی که‏‎ ‎‏علاقه دارند به ملتشان، کسانی که علاقه دارند به اسلام، کوشش کنند که این مسائلی که به‏‎ ‎‏صورت مصایب در این مملکتهای ما پیاده شده است بزدایند. مغزهای منحرف را‏‎ ‎‏برگردانند به حال سابق. تربیت کنند جوانها را. دانشگاهها اگر علاقه دارند به اسلام، اگر‏‎ ‎‏علاقه دارند به کشورشان، اگر علاقه دارند به ملتشان، جوانها را تربیت صحیح بکنند. از‏‎ ‎‏این غربزدگی نجاتشان بدهند. و همه جاها و همه کس باید دنبال این مطلب باشد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 12، ص 108 - 112

***

جماران، 1359_ سخنرانی در جمع مسئولین بنیاد شهید و جمعی از خانواده های شهدا (مقام شهید)

اهم بیانات:

‏‏ارزش هر خدمتی، موافق ارزش آن کسی است که برایش خدمت می کنیم، هر کس‏‎ ‎‏هر خدمتی در راه خدا برای خلق خدا بکند این ارزش دارد. لکن ارزشها مختلف هستند‏‎ ‎‏به ارزش آنهایی که برای آنها خدمت می کنیم. همۀ بنیادهایی که برای خدا در راه اسلام‏‎ ‎‏به کشور خودشان خدمت می کنند، و همۀ اشخاصی که برای اعتلای کلمۀ اسلام خدمت‏‎ ‎‏می کنند، همۀ آنها پیش خدای تبارک و تعالی ارزش دارد و مورد عنایت حق تعالی ـ ان‏‎ ‎‏شاءالله ـ خواهند شد. لکن ارزش بنیاد شهید، خدمت به شهید و خدمت به بازماندگان‏‎ ‎‏شهید و خدمت به آنهایی که در راه اسلام برای فداکاری حاضر شدند لکن معلول شدند‏‎ ‎‏و عضوی از اعضای خودشان را از دست دادند یا جراحاتی بر آنها وارد شده است،‏‎ ‎‏ارزش این خدمت که برای شهدای اسلام و برای فداکاران اسلام انجام می گیرد شاید از‏‎ ‎‏سایر ارزشها بیشتر باشد

ر.ک صحیفه امام؛ ج 13، ص 513 - 517

***

جماران، 1361_ بیانات خطاب به مدیر عامل صدا و سیما (اداره شدن سازمان زیر نظر سه قوه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 17، ص 234

***

جماران، 1362_ بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت‏‎ ‎‏نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در‏‎ ‎‏حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 18، ص 294

***

جماران، 1366_ نامه به هیأت امنای مسجد سید الشهدا (ارجاع امر تعیین متولی مسجد به آقای مهدوی کنی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 20، ص 454

***

 

. انتهای پیام /*