قم، ۱۳۴۱_ اجازه نامه به همسر و فرزندشان جهت مسافرت به عراق

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۱۳۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۲_ نامه به آقای سید محمد حسین لنگرودی (سستی علماء در برابر رژیم)

بسمه تعالی‏

‏‏۲۳ شهر ذی الحجه ۹۳‏

‏‏خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام آقای لنگرودی ـ دامت افاضاته‏

مرقوم محترم واصل، توفیق و سلامت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. در‏‎ ‎‏موضوعی که مرقوم شده بود با سستی و ضعفی که علمای اعلام و خصوصْ بزرگان نشان‏‎ ‎‏می دهند در مقابل دستگاه، این نحو عملیات و بدتر از آن متوقع است. هر قدمی که ما‏‎ ‎‏عقب برویم آنها پیش می آیند. عجالتاً ـ بلامانع ـ مشغول تاخت و تاز هستند؛ تا خداوند‏‎ ‎‏تعالی چه بخواهد. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. از خداوند تعالی اصلاح حال‏‎ ‎‏مسلمین را خواستار است. والسلام علیکم.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام تبریک به ملت ایران (فرار شاه و تشریح وظایف آحاد ملت)

‏‏اهم بیانات:

‏‏فرار محمدرضا پهلوی را که طلیعۀ پیروزی ملت و سرلوحۀ سعادت و دست یافتن به‏‎ ‎‏آزادی و استقلال است به شما ملت فداکار تبریک عرض می کنم. شما ملت شجاع و‏‎ ‎‏ثابت قدم به ملتهای مظلوم ثابت کردید که با فداکاری و استقامت می توان بر مشکلات هر‏‎ ‎‏چه باشد غلبه کرد، و به مقصد ـ هر چه دشوار باشد ـ رسید. گر چه این ستمگر با دست‏‎ ‎‏آغشته به خون جوانان ما و جیب انباشته از ذخایر ملت از دست ما گریخت ولی به‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال بزودی به محاکمه کشیده خواهد شد و انتقام مستضعفین از او‏‎ ‎‏گرفته خواهد شد؛

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۸۶ - ۴۸۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با نشریۀ «اکسپرس» در تبیین مواضع انقلاب

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۸۶ – ۴۸۷

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (اصلاح سفارتخانه ها)

اهم بیانات:

مهم این است که حکومت در ایران جوری باشد که وقتی منتقل شد به آتیه، نتوانند به‏‎ ‎‏این زودی تغییرش بدهند. ملت آن طور حاضر است، حکومت باید خودش طوری‏‎ ‎‏درست بکند که وقتی که منتقل شد به نسل آتیه نتواند بر خلاف رفتار بکند. رئیس‏‎ ‎‏جمهور جوری رفتار کند که وقتی یک کس دیگر رئیس جمهورشان شد نتواند که‏‎ ‎‏خلاف بکند، و همین طور سایرین. مجلس یک کاری بکند که وقتی مجلس دیگری‏‎ ‎‏تحقق پیدا کرد نتواند رویه اش را تغییر بدهد. این یک تکلیفی است الآن برای ما. شماها‏‎ ‎‏الآن مکلف هستید به اینکه در هر جا هستید تمام جهات اخلاقی و اعتقادی و ـ عرض‏‎ ‎‏می کنم ـ سیاسی و همۀ جهات اجتماعی را و همۀ این چیزهایی که محوّل به شما هست‏‎ ‎‏اینها را جوری درست بکنید که وقتی منتقل شد به یک نفر دیگری، ولو بد باشد، خودش‏‎ ‎‏را مجبور باشد که خوب نمایش بدهد. همان طوری که سابق اگر یک کسی خوب هم بود‏‎ ‎‏نمی توانست خوبی اش را نشان بدهد. برای اینکه محیط یک محیط، جو را جوری‏‎ ‎‏درست کرده بودند که یک نفر آدم هم که می خواست متدین باشد نمی توانست عرضه‏‎ ‎‏کند تدینش را. شما محیط را باید جوری بکنید که اگر خدای نخواسته یک کس بدی هم‏‎ ‎‏سفیر شد، کاردار شد، نمی دانم چه شد، نتواند به این زودیها اظهار کند که من آنجور‏‎ ‎‏نیستم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۲۹۵ - ۳۰۰

***

. انتهای پیام /*