‏حقیقت خلوت با حق ترک غیر است، حتی نفس که از بزرگترین اغیار و‏‎ ‎‏ضخیمترین حجب است. و انسان مادامی که به خود مشغول است از حق‏‎ ‎‏غافل است، چه جای آنکه با حق خلوت کند.‏

. انتهای پیام /*