نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ گفتگو با هیأت نمایندگی دولت هند (سیاست آینده نظام اسلامی ایران)

اهم بیانات:

ما امیدواریم که یک حکومت اسلامی به وجود آوریم،‏‎ ‎‏که با همۀ دولتهای آزاد و دموکراتیک روابط حسنه داشته باشد و ملت ما با همۀ ملتها‏‎ ‎‏برادر باشد. البته ما همان سیاست بیطرفی را خواهیم داشت و اجازه نخواهیم داد که‏‎ ‎‏دولتی از ابرقدرتها در مملکت ما دخالت کند. و من از خدای بزرگ می خواهم همۀ ملتها‏‎ ‎‏را سعادتمند نماید.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۹۰ - ۴۹۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران درباره توطئه عمال شاه در اهانت به مراجع

بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏۱۹ صفر ۹۹‏

‏‏به عموم ملت ایران با تواضع و احترام هشدار می دهم: ‏

از قراری که به اینجانب اطلاع داده اند در روز اربعین توطئه ای است برای ایجاد تفرقه‏‎ ‎‏در صفوف مسلمین؛ دستگاه شکست خوردۀ شاه به فکر این افتاده است که با این حیله‏‎ ‎‏خود را نجات دهد. من اعلام می کنم که اگر به اینجانب یا عکس اینجانب هر سبّ‏‎[۱]‎‏ و‏‎ ‎‏لعن و اهانتی بشود، مقابله و ایجاد تشنج حرام و مخالف رضای خدا است. و اعلام می کنم‏‎ ‎‏که اهانت به مراجع معظم و تمثال شریف آنان، حرام و مخالف رضای خداست. و اعلام‏‎ ‎‏می کنم که اگر کسی این عمل شنیع را بکند از ملت نیست و از عمال اجانب و دستگاه جبار‏‎ ‎‏است. باید عموم ملت هوشیار باشند. والسلام علیکم و رحمة الله . ‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۹۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ حکم به آقای ید الله سحابی (تقویت و تنظیم اعتصابات)

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۹۴ - ۴۹۵

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ حکم به آقای جلیل ضرابی برای تحویل سفارتخانه ایران در امریکا

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۹۶

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ نامه به آقای سید عز الدین حسینی و تقاضای بازگشت به زنجان

‏بسمه تعالی‏

‏‏خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید‏‎ ‎‏عزالدین امام ـ دامت برکاته ـ به عرض عالی می رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت‏‎ ‎‏وجود شریف و حاوی تفقد از اینجانب بود موجب تشکر گردید. سلامت و سعادت‏‎ ‎‏جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. مدتها است که به نظرم می رسید از جنابعالی‏‎ ‎‏تقاضا کنم زنجان را که مرکزی حساس است از وجود خودتان خالی نگذارید، اکنون که‏‎ ‎‏مجاهدات علمای اعلام زنجان و اهالی محترم ـ ایَّدهم الله تعالی ـ نقطۀ عطفی شده و‏‎ ‎‏فعالیتهای اسلامی چشمگیری در آنجا انجام می گیرد این تصور قوّت گرفته است، البته‏‎ ‎‏عذری را که مرقوم داشته اید موجه بود و با آن ترتیب صلاح نبود لکن اکنون که دستگاه‏‎ ‎‏جبار به انهدام گرایش پیدا کرده و اساس آن مسائل به هم ریخته شده است به نظر می رسد‏‎ ‎‏که وجود جنابعالی در آنجا مفیدتر برای فعالیتهای اسلامی باشد.‏

ایران جنگزدۀ امروز احتیاج به نوسازی دارد و این امر محتاج به تشریک مساعی‏‎ ‎‏جمیع اقشار ملت است که باید به همت بزرگان و علمای اعلام صورت بگیرد. مسامحه در‏‎ ‎‏نظارت امور بلاد به وسیلۀ علما و معتمدین و پشتیبانی ملت، موجب ضررهای‏‎ ‎‏جبران ناپذیر است؛ لهذا از جنابعالی تقاضا می شود که در صورت عدم محذور شدید به‏‎ ‎‏زنجان تشریف ببرید و با راهنمایی خود، امور را اصلاح و با تشریک مساعی علمای‏‎ ‎‏اعلام و سایر محترمین مسائل مهمه را حل فرمایید. از خداوند تعالی اصلاح امور مسلمین‏‎ ‎‏را خواستارم. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏‏۱۹ شهرصفر ۹۹ ـ روح الله الموسوی الخمینی‏‏‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۹۰ – ۴۹۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ بیانات خطاب به دبیر دفتر مردمی کشور لیبی در تهران (پیش بینی شکست صدام)

‏‏صدام حسین این جنگ را بر ملت مسلمان ایران تحمیل کرده. ما کسانی را که از‏‎ ‎‏اصول اسلام و قرآن کریم انحراف حاصل می کنند و به قتل عام مسلمانان می پردازند؛‏‎ ‎‏مسلمان نمی دانیم. ایران، صدام را با شکست مواجه خواهد ساخت؛ چرا که ما نه از شرق‏‎ ‎‏می ترسیم و نه از غرب، و فقط به خدا تمسّک داریم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۳۰

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (وظیفه سفارتخانه ها)

شما در خارج که می روید متعهد باشید به جهات اسلامی و کارمندهایی که‏‎ ‎‏در آنجا دارید، اشخاصی که در آنجا هستند، حتی آن کسی که آشپزی می کند، اینها باید‏‎ ‎‏اشخاصی باشند که انحراف نداشته باشند. اگر یکدفعه نمی شود اینها را تصفیه کرد تدریج‏‎ ‎‏می شود، با تدریج می شود که اینها را تصفیه کرد. و من از خدا توفیق شما را می خواهم در‏‎ ‎‏اینکه این خدمت بزرگ را شما انجام بدهید و چهرۀ جمهوری اسلامی را در آنجا به آن‏‎ ‎‏طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد و آن طوری که هست و ان شاءالله ، بعدها‏‎ ‎‏خواهد شد. شما هم در آنجا نمایشگر این چهرۀ اسلامی باشید.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۵۰۰ - ۵۰۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم انتصاب آقای محمد مهدی ربانی املشی به عضویت در شورای نگهبان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۲۴۲

***

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به وزیر اطلاعات (موافقت با تبعید سید هادی هاشمی)

‏‎ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۱۸۷

***

. انتهای پیام /*