ما می خواهیم که این ارتش ما یک ارتش مستقلی باشد که یک سرهنگی از امریکا‏‎ ‎‏نیاید اینجا ارتشبد را بکوبد.
ارتشبد!
ما می خواهیم تو را نجاتت بدهیم.
«صحیفه امام، جلد ۵، صفحه ۵۴۹»

. انتهای پیام /*