ثروت و قدرت‏‎ ‎‏مادی و تسخیر فضا احتیاج به ایمان و اعتقاد و اخلاق اسلامی دارد تا تکمیل و متعادل‏‎ ‎‏شود و در خدمت انسان قرار گیرد؛ نه اینکه بلای جان انسان بشود. و این اعتقاد و اخلاق‏‎ ‎‏و این قوانین را ما داریم. بنابراین تا کسی جایی رفت یا چیزی ساخت، ما نباید فوراً از دین‏‎ ‎‏و قوانینی که مربوط به زندگی بشر است و مایۀ اصلاح حال بشر در دنیا و آخرت است‏‎ ‎‏دست برداریم.‏

ولایت فقیه ص ۲۰

. انتهای پیام /*