همه علوم رسمی «سر به سر قیل است و قال» و من نمی دانم ما کی [می توانیم ] لااقل آن طور خودمان را مهذب کنیم که این علوم رسمی خیلی مانعمان نشود؛ از خدا مانعمان نشود، از ذکر الله مانعمان نشود. این هم خودش یک مساله ای است.

تفسیر سوره حمد - بخش سوم: دروس تفسیر سوره حمد - جلسه سوم

. انتهای پیام /*