ملت شجاع ایران! خواهران و برادران آگاه تهران!‏

اکنون که به خواست خداوند متعال پیروزی نزدیک است و نیروی ارتش عقب نشینی‏ و عدم دخالت خودشان را در امور سیاسی ابراز و پشتیبانی خودشان را از ملت اعلام‏‎ ‎‏کرده اند، ملت عزیز و شجاع با کمال مراقبت از اوضاع و در عین حفظ آمادگی برای دفاع‏‎ ‎‏احتمالی، در صورتی که نیروی ارتش به پادگانهای خود رفته اند، آرامش و نظم را حفظ‏‎ ‎‏نمایند.‏

اگر اخلالگران بخواهند با آتش سوزی و خرابکاری فاجعه به بار آورند، آنان را به‏‎ ‎‏وظیفۀ شرعی و انسانی شان آگاه گردانند و نگذارند این قبیل کارها موجب هتک حرمت‏‎ ‎‏ملت شود؛ و به سفارتخانه ها حمله نکنند. و اگر خدای نخواسته ارتش باز به میدان آمد،‏‎ ‎‏واجب است آنان را با شدیدترین وجه دفع کرده با تمام نیرو و قدرت از خود دفاع نمایند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۲۴

. انتهای پیام /*