امید آن دارم که با وحدت کلمه و کوشش در راه التیام بین قشرهای‏‎ ‎‏مختلف، موفق شوید که نمایندگانی متعهد، متفکر، دلسوز به ملت و خصوص طبقۀ‏‎ ‎‏مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین، در مجلس شورای اسلامی بفرستید، و ملت‏‎ ‎‏بزرگ را برای این امر اسلامی ـ ملی برانگیزید، و پس از تشکیل مجلس نیز از مجلس و‏‎ ‎‏دولت پشتیبانی کنید. و در رأس برنامۀ ملت و دولت باید استقلال همه جانبۀ کشور، از‏‎ ‎‏قوای انتظامیه گرفته تا قوای تقنینیه و قضاییه و اجراییه ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. و از پیوستگیهای زمان‏‎ ‎‏طاغوت به قدرتهای شیطانی احتراز و دست آنان را از این سفرۀ یغمای عهد سلطنت‏‎ ‎‏شیطانی قطع نمایید.

صحیفه امام - جلد ۱۲ - پیام به شرکت کنندگان در کنگره انقلاب اسلامی (استقلال، رأس تمام برنامه ها)

. انتهای پیام /*