‏نجف اشرف، ۱۳۴۵_ نامه به آقای صادق خلخالی (استفسار از علت سفر به گنبد کاوس)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۱۳

***

نجف اشرف، ۱۳۵۱_ نامه به آقای محمد علی گرامی (وضع روحانیت پیش از انقلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۸۰

***

نجف اشرف، ۱۳۵۲_ نامه تشکر به آقای محمد صادقی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۲۳

***

مدرسه علوی، تهران، ۱۳۵۷_ نامه به آقای رضائی (تشکیل کمیته انقلاب اسلامی در تربت حیدریه)

‏بسمه تعالی‏

‏‏جناب ثقة الاسلام و مروّج الاحکام آقای رضایی ـ دامت افاضاته ‏

مرقوم آن جناب که در مورد معرفی آقای حاج علی اصغر شرکت نوشته بودید واصل‏‎ ‎‏گردید. در مورد تشکیل کمیته ای تحت نظر علمای اعلام که مورد درخواست بود،‏‎ ‎‏جنابعالی به هر نحو که صلاح می دانید این کار را انجام دهید؛ و سلام اینجانب را به آقایان‏‎ ‎‏علمای اعلام شهر تربت ـ دامت برکاتهم ـ ابلاغ نموده و تحت نظر آقایان محترم کمیتۀ‏‎ ‎‏مزبور را تشکیل دهید. ‏

و دربارۀ خانوادۀ شهدا و مخارج آنان نیز آقایان علمای اعلام و اهالی محترم مجاز‏‎ ‎‏هستند از سهم مبارک امام ـ علیه السلام ـ در مخارج و احتیاجات آنان به مصرف برسانند.‏‎ ‎‏و در مورد شهربانی و ساختمان نیمه سوختۀ آن نیز در صورت امکان همان جا را تعمیر‏‎ ‎‏نموده و از آن استفاده کنند وگرنه جای مناسب دیگری برای ادارۀ شهربانی در نظر گرفته‏‎ ‎‏شود. ‏

و در مورد معاودین کُرد نیز به هر ترتیبی که همان کمیتۀ انقلابی اسلامی، که تحت نظر‏‎ ‎‏علمای اعلام و جنابعالی تشکیل می شود، صلاح دید عمل نمایید. ادامۀ توفیقات آن‏‎ ‎‏جناب را از خدای تعالی خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله . ‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی ‏‏‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۲۱۴

***

بیمارستان قب تهران، ۱۳۵۸_ پیام به ملت و دولت (تصمیم گیری درباره جاسوسان و استرداد شاه)

اهم پیام:

بر‏‎ ‎‏همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به امریکا کرده بود؛ چه‏‎ ‎‏ازنظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلتهای‏‎ ‎‏انسانی، و اگر مهلت می یافت، به اسلام ضربۀ جبران ناپذیر می زد.

این مردمند که باید در جریانات‏‎ ‎‏سیاسی دخالت داشته باشند.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۶۱ - ۱۶۲

***

بیمارستان قب تهران ، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای سید محمد حسینی بهشتی به سمت رئیس دیوان عالی کشور

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۶۳

***

بیمارستان قب تهران ، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای سید عبد الکریم موسوی اردبیلی به سمت دادستان کل کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۶۴

***

بیمارستان قب تهران ، ۱۳۵۸_ استفتاء درباره خروج ارز از کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۱۶۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و پرسنل شهربانی (جلوگیری از تفرقه)

‏‏اهم بیانات:

برادران من! شما امروز برادر هستید با اهالی مملکت. و کشور شما در معرض این‏‎ ‎‏است که کفار و اشرار بخواهند که این جمهوری اسلامی را به هم بزنند با اینکه ـ ان شاء الله ‏‎ ‎‏ـ نمی توانند. لکن باید شماها در داخل شهرها و ژاندارمری، در بین شهرها و ارتش، در‏‎ ‎‏سراسر مرزها با کمال توجه مراقب باشند؛ مراقب اشرار داخلی، و مراقب اشرار خارجی.‏‎ ‎‏کشور مال همۀ شماها هست.

‏‏برادرهای ما توجه داشته باشید، در گفتار شما، در نوشته های شما، اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏یک تفرقه ای ایجاد بشود، یک سرکوبی بخواهید از دشمنان، به خیال خودتان، از‏‎ ‎‏رقیبهای خودتان بکنید، و این موجب بشود که دلسردی برای ارتش حاصل بشود،‏‎ ‎‏دلسردی برای سپاه پاسداران، دلسردی برای پاسبانان و شهربانی حاصل بشود، و یک‏‎ ‎‏قتلهایی واقع بشود به واسطۀ همین دلسردی، شماها شریک هستید در آن قتل، راضی‏‎ ‎‏هستید به آن قتل.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۴۰ - ۱۵۰

***

جماران، ۱۳۶۰_ نامه به دانش آموزان نیشابور (توصیه آنان به تحصیل علم)

اهم نامه:

اکنون به عنوان‏‎ ‎‏پدر پیری شما عزیزان را نصیحت می کنم که در تحصیل علم و فراگرفتن دانش و اخلاق و‏‎ ‎‏کردار نیکو کوشا باشید که افراد متعهد و سودمندی برای اسلام بزرگ و میهن عزیزتان‏‎ ‎‏باشید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۷۰

***

جماران، ۱۳۶۴_ پیام تشکر به رئیس جمهور ویتنام (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۵۰۰

***

جماران، ۱۳۶۴_ اجازه نامه به آقای سید محمد رضا یاسینی، در امور حسبیه و شرعیه

‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۵۰۱

***

جماران، ۱۳۶۷_ حکم به آقای خامنه ای (لزوم نظارت بر تدوین کتاب های درسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۹۴ - ۲۹۶

. انتهای پیام /*