ما مفتخریم و ملت عزیز سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن‏‎ ‎‏مفتخر است که پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق‏ قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت‏‎ ‎‏دم می زند، از مقبره ها و گورستانها نجات داده و به عنوان‏‎ ‎‏بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر‏‎ ‎‏پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی‏‎ ‎‏فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می کشاند نجات‏‎ ‎‏دهد. ‏

و ما مفتخریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا‏‎ ‎‏مؤسس آن به امر خداوند تعالی بوده، و امیرالمؤمنین علی‏‎ ‎‏بن ابیطالب، این بنده رها شده از تمام قیود، مأمور رها‏‎ ‎‏کردن بشر از تمام اغلال و بردگیها است.‏

ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن‏‎ ‎‏بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب‏‎ ‎‏رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن‏‎ ‎‏بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است.‏

ما مفتخریم که ائمه معصومین، از علی بن ابیطالب‏‎ ‎‏گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان ـ علیهم‏‎ ‎‏آلاف التحیات والسلام ـ که به قدرت خداوند قادر، زنده و‏‎ ‎‏ناظر امور است ائمه ما هستند.‏

ما مفتخریم که ادعیه حیاتبخش که او را «قرآن صاعد»‏‎ ‎‏می خوانند از ائمه معصومین ما است. ما به «مناجات‏‎ ‎‏شعبانیه» امامان و «دعای عرفات» حسین بن‏ علی ـ علیهما السلام ـ و «صحیفه سجادیه» این زبور آل‏‎ ‎‏محمد و «صحیفه فاطمیه» که کتاب الهام شده از جانب‏‎ ‎‏خداوند تعالی به زهرای مرضیه است از ما است.‏

ما مفتخریم که «باقرالعلوم» بالاترین شخصیت تاریخ‏‎ ‎‏است و کسی جز خدای تعالی و رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ‏‎ ‎‏و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ مقام او را درک نکرده و‏‎ ‎‏نتوانند درک کرد، از ما است.‏

و ما مفتخریم که مذهب ما «جعفری» است که فقه ما که‏‎ ‎‏دریای بی پایان است، یکی از آثار اوست. و ما مفتخریم به‏‎ ‎‏همه ائمه معصومین ـ علیهم صلوات الله ـ و متعهد به پیروی‏‎ ‎‏آنانیم.‏

کتاب وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س) - پیشگفتار

. انتهای پیام /*