شما را به خدای متعال قسم می دهم به حرفهای دکتر ترتیب اثر دهید. چرا موجب‏‎ ‎‏نگرانی همه می شوید؟ خداوند لازم نموده است که در مواقع احتمال ضرر، انسان از‏‎ ‎‏آنچه موجب است اجتناب کند، اگر چه ترک حج و صوم و صلوة باشد. شما می خواهید‏‎ ‎‏موافق حکم خدا عمل کنید، کاری نکنید که خداوند نعوذبالله از شما ناراضی باشد. این‏‎ ‎‏احتیاطات شما برخلاف شرع است و لازم است از آن اجتناب فرمایید.

صحیفه امام جلد ۲۰ - نامه امام خمینی (س) به برادرشان (آقای پسندیده)

. انتهای پیام /*