یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملتهای‏‎ ‎‏مبتلا به حکومتهای فاسد و دربند قدرتهای بزرگ می کنم؛‏‎ ‎‏اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی که با جهاد‏‎ ‎‏عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید‏‎ ‎‏همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و‏‎ ‎‏پاسداری نمایید و در راه آن، که نعمتی عظیم الهی و امانت‏‎ ‎‏بزرگ خداوندی است کوشش کنید و از مشکلاتی که در این‏‎ ‎‏صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که إن تَنْصرواالله یَنْصُرْکم‏‎ ‎‏و یُثَبِّتْ اَقدامَکم. و در مشکلات دولت جمهوری اسلامی با‏‎ ‎‏جان و دل شریک و در رفع آنها کوشا باشید، و دولت و‏‎ ‎‏مجلس را از خود بدانید، و چون محبوبی گرامی از آن‏‎ ‎‏نگهداری کنید. ‏

کتاب وصیتنامه سیاسی-الهی امام خمینی ص ۳۲

. انتهای پیام /*