نجف اشرف؛ ۱۳۴۶نامه به آقای محمد حسین لنگرودی (ارسال وجوهات به نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۷۲

***

دبیرستان حگیم نظامی، قم؛ ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع فرهنگیان و دانش آموزان قم (رهنمودهایی به جوانان)

اهم بیانات:

شما جوانها ـ شما جوانهای محصل ـ سایر جوانها امید من هستید، نوید من هستید. امید من به شما تودۀ جوان است، به شما تودۀ محصل است. من امید این را دارم که مقدرات مملکت ما بعد از این به دست شما عزیزان بیفتد و مملکت ما را شما عزیزان حفظ کنید، من امید آن را دارم که شماها با علم و عمل، با علم و تهذیب نفس، با علم و عمل صالح، بر مشکلات خودتان غلبه کنید.

 آنها که امروز به خیال خودشان می خواهند سرسفرۀ آماده بنشینند، در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند. این نهضت را شماها، این نهضت را طبقۀ محصل، طبقۀ کارگر، دهقان، بازاری، این نهضت را اینها به بار آوردند و اینها حق دارند. آنها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند، و آنها که در صدرهای بالا نشستند و منظره ها را نگاه کردند یا کمک کردند به رژیم و حالا به صورت انقلاب[ی ]درآمده اند، آنها را نپذیرید و نمی پذیریم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۵۰ - ۳۵۵

***

قم؛ ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامی)

اهم بیانات:

شما بانوان اثبات کردید که در صف جلو هستید. شما اثبات کردید که مقدم بر مردها هستید. مردها از شما الهام گرفتند. مردهای ایران از مخدرات ایران، از بانوان ایران عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند. و مردان قم هم از شما بانوان عزیز عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند. شما در صف جلو نهضت هستید. اسلام به شما آنقدر احترام قائل است که برای مردها نیست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۵۶ - ۳۵۸

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما (علل عقب ماندگی کشورهای وابسته)

اهم بیانات:

جوانهای ما اثبات کردند که می توانند خودشان عمل بکنند و شما مطمئن باشید که در دراز مدت شما همه کار می توانید بکنید. و امیدوارم که مغزها را به کار بیندازند و آن خوف هایی که ایجاد کرده بودند در کشور ما، آن را هم کنار بگذارید و با شجاعت وارد بشوید و کار خودتان را انجام بدهید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۸۳ - ۸۶

***

جماران؛ ۱۳۶۷_ پیام تشکر به رئیس جمهور بلغارستان (تبریک سالگرد پیروزی انقلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۱۲

***

. انتهای پیام /*