سلام بر حسین بن علی که با یاران‏‎ ‎‏معدود خویش برای برچیدن بساط ظلم غاصبان خلافت بپا خاست و از ناچیز بودن عِده‏‎ ‎‏و عُده به خود خیال سازش با ستمگر را راه نداد و کربلا را قتلگاه خود و فرزندان و‏‎ ‎‏اصحاب معدودش قرار داد و فریاد «هیهات منّاالذِّلَّةُ»‏‎‎‏اش را به گوش حق طلبان رساند‏‎ ‎‏که در نظر دنیاگرایان و ملت پرستان، آنچه از این اولیای معظم الهی صادر شده برخلاف‏‎ ‎‏عقل و شرع است. قیام بدون تجهیزات کافی را عقل آنان نمی پسندد و شرع آنان اجازه‏‎ ‎‏نمی دهد. و نیز به عقیدۀ آنان حرکت از کشوری به کشوری دیگر که دارای حکومت و‏‎ ‎‏تشکیلاتی می باشد، مخالف با عقل و ملیت بوده و بالاخره مخالف با موازین شرعی و‏‎ ‎‏الهی است و همچنین صلح با نمرودیان و فرعونیان و ملحدان و ستمگران و سازش با‏‎ ‎‏ظالمان به صورت مسلمان و با زهدفروشان داغ بر پیشانی، طریق صواب و عقل و شرع‏‎ ‎‏بوده و هست.

صحیفه امام ج ۲۰ ص ۸۷

. انتهای پیام /*