استقبال مردم پس از آزادی امام خمینی از حصر در قیطریه و بازگشت به شهر قم

۱۸ فروردین ۱۳۴۳

. انتهای پیام /*